Publicerad

Beslut om långsiktig samverkan mellan kommun och kvinnojour

Människor står kring ett eldfat på torget i Härnösand. I bakgrunden residenset och konsthallen upplyst i orange.

Härnösands kommun och Föreningen kvinnogemenskap – Härnösands kvinno- och tjejjour har tecknat en överenskommelse om ett långsiktigt samarbete. Överenskommelse talar om hur samverkan mellan föreningen och kommunen ska fungera och deras olika roller.

- Vi vill med gemensamma krafter arbeta både förebyggande och med direkt stöd till våldsutsatta, säger Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S). Med överenskommelsen blir arbetet mer långsiktigt och vi kan bättre ta tillvara på varandras styrkor, möjligheter och kompetenser.

De behöver inte söka

Redan i oktober kom kommunen och föreningen överens om en långsiktig finansiering av föreningens verksamhet med en årlig indexuppräkning av föreningsbidraget. Det betyder att föreningen inte behöver söka bidrag årligen.

- Vi har en Nollvision för våld i nära relationer i Härnösand. Den når vi inte på egenhand, utan är något vi måste kämpa för med gemensam kraft. Den här överenskommelsen känns därför väldigt bra. Vi kan komplettera varandra helt enkelt och kan förhoppningsvis göra ännu bättre och mer heltäckande insatser, säger Andreas Sjölander.

Kvinnofridsbarometern för 2023 visar att ungefär hälften av landets kommuner har skriftliga överenskommelser med kvinno- och tjejjourer.