Publicerad

Samverkan för Grön omställning i Höga Kusten

Hållbarhetsutvecklarna i kommunerna.

Under 2023 och 2024 arbetar Leader Höga Kusten tillsammans med Kramfors, Härnösand, Sollefteå och Örnsköldsviks kommun gemensamt för att hitta vägar att skynda på den gröna omställningen.

Samverkansnätverket består av projektledaren Felicia Edholm på Leader Höga
Kusten och hållbarhetsstrategerna Sofia Larsson (Kramfors kommun), Maiike Smit (Sollefteå kommun) och Daniel Johannsson (Härnösands kommun) samt Lena Finne Jansson (enhetschef för Strategisk hållbar utveckling i Örnsköldsviks kommun).

- En ekologiskt hållbar samhällsutveckling börjar med lokala initiativ och engagemang över alla sektorer. Genom samarbetet i Höga Kusten kan fler utvecklingsidéer omsättas och delas snabbare i praktiken. Projektet gör att vi får en plattform som bygger på redan goda relationer i arbetet att göra Höga Kusten till en koldioxidneutral destination. Vi behöver ta arbetet en nivå till och öka takten, säger Daniel Johannsson, hållbarhetsstrateg på Härnösands kommun.

Vad händer just nu?

Under hösten har nätverket träffats för att utbyta erfarenheter – vad händer (och vad händer inte) i kommunerna just nu och vilka utvecklingsmöjligheter finns det framåt. Under 2024 ligger fokuset på genomförande av lokala projekt, ”testbäddar”.

Leader Höga Kusten satsar under året 400 000 kronor på lokala omställningsinitiativ. I varje kommun kommer det finnas intressanta aktiviteter och nätverk att delta i, det kommer bland annat bli fokus på ökad livsmedelsproduktion, ökad cykeltillgänglighet och aktiviteter där samiskt kulturarv och grön omställning möts.

- Vi ser dessa 400 000 kronor som en start på någonting större. Vi letar hela tiden efter människor och organisationer som vill driva utvecklingsidéer kopplat till hållbarhet och grön omställning. Jag uppmanar alla att hålla utkik de aktiviteter som kommer ske nu under året och att kontakta oss om man har andra idéer som skulle göra vårt område mer attraktivt och hållbart, avslutar Felicia Edholm, projektledare på Leader Höga Kusten.