Publicerad

Ett steg närmare för etablering i Torsboda

flygbild över ett skogsområde med en illustrerad stor fabrik

Den batteridelsfabrik som planeras i Torsboda kommer allt närmare. Bolaget PTL öppnar nu ett projektkontor som ska ha cirka 30 anställda och i Härnösand fortsätter arbetet med att förbereda hela kommunen för att växa.

Det var i maj 2023 som den planerade etableringen i Torsboda presenterades och nu har flera steg tagits för att spaden ska kunna sättas i marken. Förutom projektkontoret har bolaget också gått igenom en inhemsk så kallad ODI-process (Overseas Direct Investments) som handlar om att få tillstånd att föra ut investeringsmedel till Sverige.

På motsvarande sätt ska även den svenska Inspektionen för strategiska produkter godkänna verksamheten enligt en ny lag om utländska direktinvesteringar. En sådan anmälan är inlämnad och inom kort ska bolaget även ansöka om miljötillstånd hos Mark- och miljödomstolen.

– Fantastiskt glädjande nyheter. Den här etableringen ihop med de många satsningar som redan görs i Härnösand av olika företag och myndigheter är också helt nödvändiga för vår framtid. Vi har inte ökat invånarantalet på många år och samtidigt ökar andelen äldre. Vi måste helt enkelt bli fler som är med och bidrar till välfärden och samtidigt kan skapa sig en fin framtid i vår vackra kommun, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander.

Inom kommunen och de kommunala bolagen pågår ett intensivt arbete för att förbereda samhället för den omställning som krävs vid så här stora och snabba förändringar. Arbetet bygger till stor del på erfarenheter från andra platser som gjort liknande resor.

– Vi vet vad de gjort bra och vad som blivit mindre bra. Alla delar i samhället påverkas mer eller mindre, det behövs bostäder, industrimark, infrastruktur, utbildningar, kommunal service, privat service och mycket annat. Det är oerhört viktigt att alla är med och bidrar, företag, föreningar, organisationer och privatpersoner, att vi tillsammans över alla gränser förbereder Härnösand för att växa, säger tillväxtchefen Uno Jonsson.