Publicerad

Härnösands kommun välkomnar ny jämställdhetsstrategi

Fyra personer står framför en datorskärm.

Eva-Clara Viklund (M), Andreas Sjölander (S), Knapp Britta Thyr (MP) och landshövding Carin Jämtin.

Länsstyrelsen Västernorrland har presenterat länets nya jämställdhetsstrategi. Den pekar ut den riktning och de prioriteringar som Västernorrland behöver göra för att bli mer jämlikt och jämställt.

- Det här är ett viktigt steg mot ett mer jämställt Västernorrland. En jämställdhetsstrategi ligger i linje med vårt pågående arbete för att främja jämställdhetsfrågor i Härnösands kommun. Vi behöver helt klart bli fler som arbetar tillsammans för ett jämställt Västernorrland, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelseordförande i Härnösands kommun.

Det finns flera politiska beslut som säger att Härnösands kommun ska arbeta för ett mer jämställt samhälle. Kommunstyrelsen har undertecknat en europeisk deklaration för jämställdhet och deltar just nu i en satsning från Sveriges kommuner och regioner, SKR, för att utveckla jämställdhetsarbetet ytterligare.

Den strategi som länsstyrelsen har tagit fram ska fungera som ett stöd och bidra till samarbete, lärande och praktiskt arbete inom jämställdhetsområdet i länet.

- Det är en självklarhet att vi i Västernorrland ska arbeta tillsammans för ett mer jämställt län. Strategin blir ett viktigt verktyg för att stärka och vidareutveckla vårt jämställdhetsarbete i Härnösands kommun, säger Knapp Britta Thyr (MP), kommunstyrelsens vice ordförande.

Tanken är att jämställdhetsstrategin ska användas av kommuner, regionen, myndigheter, civilsamhället och näringslivet.

- Vi behöver fortsätta att öka medvetenheten om jämställdhetsfrågorna. Länsstyrelsens strategi kan ses som en förlängning av det arbete som vi i Härnösands kommun redan gör för att främja jämställdheten, säger Eva-Clara Viklund (M), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande.

Jämställdhetsstrategin lyfter fram tre prioriterade åtgärder för Västernorrland:

  • Förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor
  • Jämställd utbildning och arbetsmarknad
  • Omfördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män

Nästa steg är att politikerna i kommunfullmäktige ska ta beslut om strategin.