Publicerad

Nominera till tillgänglighetspriset

Bildkollage: En kvinna i naturen, ett tangentbord och en kvinna i rullstol.

Tillgänglighetsrådet delar ut ett pris för insatser som förbättrar tillgängligheten. Vet du en person, en förening, ett företag eller någon verksamhet inom kommunen som har förbättrat tillgängligheten i Härnösands kommun? Någon eller några som har gjort samhället mer tillgängligt, delaktigt eller jämlikt? Nu är det dags att nominera till Härnösands kommuns tillgänglighetspris.

Pristagaren får ett diplom, ett symboliskt pris och kommer att bli uppmärksammad på ett Kommunfullmäktige och på kommunens hemsida.

Du kan vara med och nominera

Vem som helst kan ge förslag på personer, företag, verksamheter eller föreningar i Härnösand till utnämningen Tillgänglighetspriset.

30 april var sista dagen att nominera.

Vem kan få Tillgänglighetspriset?

De nominerade kandidaternas arbete och insatser innebär att de har bidragit till något av följande:

  • Bidragit till att det har blivit mer jämlikhet mellan människor som har en funktionsvariation och människor som inte har en funktionsvariation.
  • Förbättrat den fysiska tillgängligheten i till exempel lokaler, bostäder, inom- och utomhusmiljöer.
  • Förbättrat tillgängligheten till information och kommunikation, till exempel webbplatser, broschyrer eller annat.
  • Målmedvetet arbetat med att få människor med funktionsvariation delaktiga i en verksamhet eller aktivitet.
  • Arbetat för ökad medvetenhet och förbättrat bemötande genom förändringar av myter, attityder och värderingar som rör människor med funktionsvariation.

Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett rådgivande organ och ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för handikappföreningarna och kommunens företrädare.

Tillgänglighetsrådet har beslutat att dela ett tillgänglighetspris för att uppmärksamma alla de insatser som bidrar till att förbättra tillgängligheten. Priset kan tilldelas en privat person, en förening, ett företag i Härnösands kommun, kommunal medarbetare eller verksamhet.

Det kan handla om att förbättra den fysiska tillgängligheten, kommunikationen eller bemötande. Det kan också handla om ökad delaktighet och jämlikhet. Varje pristagare får motta ett speciellt symboliskt pris och ett diplom. Pristagaren kommer vidare att uppmärksammas och presenteras på Härnösands kommuns webbsida.