Publicerad

Minusresultat för kommunen

flera sedlar och mynt ligger på ett bord

Härnösands kommun redovisar ett underskott på 11.9 miljoner kronor för 2023. Underskottet beror framför allt på tillfälligt ökade pensionskostnader, men även inflationen ger en stor påverkan.

Pensionskostnaderna ökade med 50 miljoner kronor under 2023. Ökningen beror på en förändrad pensionsmodell, en förändring som varken Härnösands kommun eller någon annan kommun har kunnat råda över. Den nya modellen ger tillfälligt ökade pensionskostnader för kommunerna även under 2024 för att under 2025 landa på mer normala nivåer.

Även inflationen har påverkat kommunens kostnader för bland annat lokaler, mat och övriga inköp. Totalt resulterar det i ett underskott på 11,9 miljoner kronor i stället för resultatuppdraget på plus 1,9 miljoner kronor som kommunfullmäktige fattade beslut om i juni 2023.

Resultatet innebär att kommunens balanskrav inte uppfylls, men kommunstyrelsen föreslår att inte återställa balansen med hänvisning till att det finns synnerliga skäl då underskottet till största delen beror på den nya pensionsmodellen som kommunen inte har kunnat påverka.

– Vi tycker det är rimligt ett år som detta. Vi är långt ifrån ensamma, det har varit tufft ekonomiskt för väldigt många av landets kommuner och nästan alla regioner. I juni valde kommunfullmäktige också att skjuta till medel till socialnämnden och att acceptera att skolnämnden gör ett underskott för att värna välfärden på ett ansvarsfullt sätt i en ekonomiskt utmanande tid, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander (S).

Det slutliga beslutet om att godkänna årsredovisningen tas av kommunfullmäktige.