Publicerad

Ökad brottslighet i välfärd och arbetsliv

Två upphandlare och en iphone.

Välfärdsbrottslighet och arbetslivskriminalitet har ökat de senaste åren. Härnösands kommun med upphandlingsenheten i spetsen kraftsamlar för att förhindra och förebygga att vi blir brottsoffer för just det.

Västernorrland är inne i en samhällsomvandling då en rad stora etableringar och investeringar sker i länet just nu. Det är positivt och nödvändigt då det erbjuder arbetstillfällen och kan säkra välfärd och attraktivitet på sikt.

Men det finns också risker att vara vaksamma på. Välfärdsbrottslighet och arbetslivskriminalitet är sådana.

För att förhindra och förebygga det arbetar vår upphandlingsenhet ännu hårdare än tidigare med:

  • att följa upp strategiskt viktiga avtal
  • göra fler kontroller, särskilt i så kallade riskbranscher som bygg och städ
  • utbildning för anställda kring välfärdsbrottslighet och arbetslivskriminalitet
  • utökad kontroll av bolag vi ska ingå avtal med
  • insyn i och kontroll av leverantörernas leveranskedjor.

- Det är mycket på gång i Härnösand och Västernorrland och den stora samhällsomvandligen ställer stora krav på oss när det gäller inköp och investeringar. Vi lär oss av de som gått före, exempelvis Skellefteå kommun, men också av Ekobrottsmyndigheten och andra organisationer. Våra affärer ska vara sunda, hållbara och positiva för Härnösand och skattebetalarna här, säger Linda Högdahl, upphandlingschef.