Publicerad

Härnösands kommun ansluter sig till länsstrategi för jämställdhet

En kvinna, en man, en kvinna och en kvinna står framför en bild där det står "gemensam kraftsamling för ökad jämställdhet".

Eva-Clara Viklund (M), Andreas Sjölander (S), Knapp Britta Thyr (MP) och landshövding Carin Jämtin när strategin presenterades av länsstyrelsen.

I arbetet för ökad jämställdhet har Härnösands kommun valt att ansluta sig till Länsstyrelsen Västernorrlands strategi för jämställdhet. Beslutet fattades av ett enigt kommunfullmäktige. Strategin pekar ut en gemensam riktning och prioriteringar för hela länet.

- Det är en självklarhet för oss att ställa oss bakom jämställdhetsstrategin, som är i linje med vårt pågående arbete för jämställdhet. Ju mer vi skrapar på ytan, desto tydligare blir det att det återstår mycket att göra för att nå ett jämställt samhälle. Ett tydligt exempel är att löneskillnaderna mellan könen ökar för första gången på länge. Det är av stor vikt att vi i Västernorrland nu enas för att främja ett jämställt samhälle, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande i Härnösands kommun.

Jämställdhet har länge varit högt prioriterat i Härnösands kommun. Sedan drygt ett år tillbaka deltar kommunen i en satsning från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, för att ytterligare stärka jämställdhetsarbetet. Dessutom har kommunen en nollvision mot våld i nära relationer och ett WeDo-arbete för att förändra den samhällsstruktur som blottades genom #metoo.

- För att Västernorrland ska bli jämställt behöver många olika aktörer bidra i arbetet. Genom att anta länsstyrelsens strategi omfamnar vi frågan tillsammans med andra samhällsaktörer såsom civilsamhället och näringslivet. Det är nödvändigt. Att enbart den offentliga sektorn engagerar sig räcker inte. Vi måste samarbeta för att göra verklig skillnad, säger Knapp Britta Thyr (MP), 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Strategin har tagits fram av länsstyrelsen efter samtal och diskussioner med ungdomar, sakkunniga, chefer och politiker i länet. Den ska fungera som ett stöd och stärka jämställdhetsarbetet i kommuner, regioner, myndigheter, civilsamhälle och näringslivet.

- Jämställdhet börjar bland annat i plånboken. Det är viktigt med utbildning och arbete för självständighet. Kvinnor ska ha råd att lämna i våldsamma relationer. Hittills i år har tolv kvinnor i Sverige blivit mördande av närstående i år. Att äga sin egen ekonomi är viktigt oavsett, det kräver ett arbete som vi på lokal nivå kan belysa och prioritera. Vi kan se till att utvecklingen inte stannar av utan går framåt i vår kommun, säger Eva-Clara Viklund (M), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Jämställdhetsstrategin lyfter fram tre prioriterade åtgärder för Västernorrland:

  • Förebygga mäns och pojkars våld mot kvinnor och flickor
  • Jämställd utbildning och arbetsmarknad
  • Omfördelning av makt och inflytande mellan kvinnor och män

webbplatsen Jämställt Västernorrland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur du kan bidra i arbetet mot ett mer jämställt Västernorrland. Där hittar du även information om hur du kan ansluta din verksamhet till strategin.