Publicerad

Så trygga är Härnösandsborna

Flygbild över centrala Härnösand. Nybron och Nybrogatan i blickfånget.

Pensionärer känner sig tryggare än yngre och män är tryggare än kvinnor. Det är några av resultaten från den trygghetsundersökning som Härnösands kommun genomfört tillsammans med polisen.

- Trygghetsundersökningen är ett viktigt underlag för oss när det gäller att utarbeta vilka åtgärder vi ska göra, säger Anna-Karin Hasselborg, brottsförebyggande samordnare på Härnösands kommun.

Trygghet och brottslighet är två olika saker

Trygghet är en känsla. Brottslighet är faktiska brott och antalet anmälda brott. När det gäller trygghet har Härnösand haft en positiv trend sedan 2016.

- Vi ser att den upplevda tryggheten i Härnösand är ganska hög och att den har stigit under en period från 2016 och fram till idag. Dock ser vi ett antal områden kring trygghet som vi behöver arbeta ännu hårdare med. Ett av dessa områden är unga.

Undersökningen visar att 16 - 19-åringar generellt sett är mer otrygga utomhus i Härnösand än äldre.

- Ett sådant resultat visar att vi kan behöva arbeta ännu mer med exempelvis vuxna på stan och trygghetstält i samband med evenemang och festivaler, säger Anna-Karin.

Brottslighet

Brottsligheten i Härnösand är relativt låg, men för de som tittar i statistiken ser det kanske inte så ut vid en första anblick. Det beror på att Härnösand har två anstalter i sitt område och att alla brott som anmäls inifrån anstalterna också hamnar i vår kommuns statistik.

- De brott som sker inne på anstalterna sker inte i närheten av allmänheten, och påverkar på så sätt inte tryggheten, men de registreras i vår kommun och hamnar därför i vår brottsstatistik. Det gör att när man slår ut antalet brott per 100 000 invånare blir det lite missvisande för Härnösand, säger Anna-Karin.

Viktigt att anmäla brott

Att göra polisanmälningar är viktigt menar Anna-Karin Hasselborg.

- Då kan vi kartlägga, förebygga och motverka brott. Det är också så att polisanmälningar styr polisens resurser.