Publicerad

Härnösand samarbetar med Mittuniversitetet och Umeå Universitet för att växa

Man som står upp och talar inför publik. Bild som visas i bakgrunden där det står "Hur kan en mindre norrländsk stad öka sin attraktivitet?"

Lars Westin från Centrum för regionalvetenskap, Cerum, vid Umeå universitet, föreläste i inledningen av workshopen.

Härnösandsborna ska bli fler! Det är ett tydligt mål i kommunens tillväxtstrategi. Ett projekt ska ge Härnösand forskningsbaserad kunskap för att bidra till regional utveckling och attraktivitet.

- Genom studien ska vi få fram ökad teoretisk förståelse och praktiska råd när det gäller hinder och möjligheter att växa. Det är vi på Mittuniversitetets Centrum för forskning och ekonomiska relationer (CER) och Centrum för regionalvetenskap vid Umeå Universitet (CERUM) som ska studera vad som påverkar platsers attraktivitet. Vi ska sedan lägga ihop dessa kunskaper med Härnösands specifika förutsättningar och på så sätt få fram idéer för ett nytt läge. Ett läge där Härnösand går från att krympa till att växa, säger projektledare Edith Andresen, vid CER, Mittuniversitetet.

Studien Från nuläge till nyläge ska titta på den forskning som finns om platsers attraktivitet och det faktum att attraktivitet ger förutsättningar för:

  • Kompetensförsörjning
  • Företagsexpansioner
  • Etableringar och tillväxt

Västernorrland har under en lång följd av år haft en svag ekonomisk utveckling och en stagnerande eller minskande befolkning, men står nu inför en omvälvande industrialiserings- och omställningsvåg. Det innebär både möjligheter och utmaningar.

- Region Västernorrland och Härnösand står inför en historisk expansion. För att förstå vår framtid behöver vi förstå vår historia – och ta hjälp av den. Forskningsarbetet tillsammans med CER och CERUM är en viktig del av det arbetet. Jag är verkligen glad över vår samverkan som kommer ge oss forskningsbaserad kunskap som bidrar till vår utveckling, säger Petra Forsström, näringslivschef Härnösands kommun.

Vid en workshop samlades närmare 70 representanter från näringsliv, region och kommun för en workshop som start på forskningsarbetet. På workshopen diskuterades frågor om Härnösands nuläge, hinder och möjligheter för att växa.

- Utifrån workshopen ser vi att det finns ett stort engagemang för förändring och utveckling och att det är många spännande projekt på gång. Deltagarna pratar positivt om samverkan och att alla krafter behövs för en framgångsrik utveckling, säger Edith Andresen.

Projektledtagare är Edith Andresen, vid CER, Mittuniversitetet som är projektledare, Helene Lundberg, CER, Mittuniversitetet och Lars Westin, Cerum, Umeå universitet.

Faktaruta: Varför behöver vi bli fler?

  • Blir vi inte fler i arbetsför ålder kommer vi att få mycket svårt att klara välfärden. Vi kommer varken att ha tillräckligt med skattepengar eller personal.
  • För att bygga en attraktiv plats med ett rikt och varierat utbud av utbildning, vård, aktiviteter, evenemang, föreningsliv och butiker behövs ett tillräckligt stort befolkningsunderlag.
  • All forskning visar att för att kunna ha en levande landsbygd behövs starka städer.
Män och kvinnor sitter runt ett bord och diskuterar.
Vy över konferenssal. Flera runda bord med personer som sitter runt borden.