Publicerad

Olämpligt att grilla och elda utanför iordningsställda grillplatser

eld i eldstad intill älv med parkbänk bredvid

Länsstyrelsen Västernorrland har idag tillsammans med Räddningsregion MittNorrland, länets kommuner, Trafikverket och skogsbolag meddelat att det just nu är olämpligt att grilla och elda utanför iordningsställda grillplatser. Detta eftersom risken för skogsbrand är hög.