Publicerad

Nytt arbetssätt för att höra unga

ung kvinna med digital skrivplatta i handen

Ungas möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter, ha inflytande över samhällsutvecklingen, påverka sina levnadsvillkor och makten att forma sina liv ska stärkas. Det är en tydlig ambition från Härnösands kommun. Arbetssättet Ungdomsforum finns nu på plats och kommunstyrelsen har beslutat att finansiera forumet med 150 000 kronor årligen.

Namnet på arbetssättet – Ungdomsforum – kan bli missvisande. För tanken är inte att en gång per år ha ett större forum. Tvärtom egentligen. Istället strävar arbetssättet mot fler forum, vid flera olika tillfällen och i olika former, både fysiska och digitala. Det ska finnas mötesplatser för olika åldrar och målgrupper.

- Vi ska också vara öppna för att dessa forum kan finnas i redan befintliga verksamheter, säger Maria Larson, demokratiutvecklare på Härnösands kommun. Men det kan också vara så att vi ibland behöver skapa nya forum.

- Det är ett gediget arbete tillsammans med många ungdomar som ligger bakom den arbetsmodell som Härnösand nu landat i. Ambitionen är att ge många ungdomar möjlighet att komma till tals. Arbetet ska vara både långsiktigt och systematiskt och vi ska göra det tillsammans med ungdomarna som får fortsätta hjälpa oss att utvecklas tillsammans, säger Knapp Britta Thyr (MP), vice ordförande i kommunstyrelsen.