Publicerad

Företagsturné till 160 företag i Härnösand

Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S), Christina Lindberg, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen (C) och Petra Forsström, näringslivschef i Härnösands kommun.

Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S), Christina Lindberg, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen (C) och Petra Forsström, näringslivschef i Härnösands kommun.

År 2020 börjar med en rivstart när det gäller företagsbesök i Härnösands kommun. Nya näringslivschefen Petra Forsström kommer att besöka 160 företag under våren, tillsammans med Andreas Sjölander, kommunstyrelsens ordförande (S), Christina Lindberg, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen (C) och andra tjänstemän.

Syftet med företagsturnén är att stärka dialogen mellan kommunen och näringslivet. Samtidigt får nya näringslivschefen Petra Forsström lära känna kommunens företagare och deras behov.

− Jag hoppas på en bra dialog för att öka insikten i de lokala företagens möjligheter och utmaningar och hur vi tillsammans kan skapa förutsättningar för ett starkt näringsliv nu och i framtiden, säger Petra Forsström.

45 minuter per besök

160 besök under våren är målet. Vilka företag som får besök beror på vilka som vill och kan. Företagen kan själva anmäla intresse till kommunens näringslivsenhet. Företagsturnén börjar i januari och varje besök beräknas ta 45 minuter.

− Vi vill inte ta för mycket av företagarnas värdefulla tid i anspråk, men på 45 minuter ska vi nog hinna avhandla en hel del, säger Petra Forsström.

Flera företag har också önskat dialog med politiker och kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander har därför bokat upp tider i sin kalender för att kunna följa med på företagsbesöken.

− Våra företag är viktiga för Härnösand. Att det finns företag som lever och utvecklas är grunden för vår välfärd på samma sätt som kommunen är viktig för företagen som kund och beställare av tjänster, säger Andreas Sjölander.

Frågor hänvisas till:
Petra Forsström, näringslivschef: 070-306 02 19
Andreas Sjölander, ordförande kommunstyrelsen: 070-899 86 88