Nyheter via RSS

Sambiblioteket och symbolen för RSS.

Du kan läsa Härnösands kommuns nyheter i din RSS-läsare.

Våra RSS-flöden

Vad är RSS?

RSS betyder (Rich document format Site Summary) och är ett standardformat för att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar. Du kan välja att visa nyheter och information från flera olika källor i din läsare så du behöver inte surfa runt på flera sidor för att få dina nyheter.

RSS-läsare

För att kunna läsa informationen behövs en RSS-läsare eller nyhetsläsare som visar nyhetsflödet.