LUPP

Royaltyfri bild från Scandinav Bildbyrå köpt 2010-03-10

LUPP står för Lokal Uppföljning av Ungdomspolitiken, vilken är en enkät som tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Hittills har Härnösands kommun gjort denna enkät vid fem tillfällen, och nu senast hösten 2018.

Här kan du läsa den senaste Lupp-rapporten

Lupp-rapport 2018 Pdf, 1.5 MB.

Tidigare LUPP-rapporter

Nedan syns rapporterna baserade på kommunens samtliga LUPP-enkäter.

I dessa enkäter kan ungdomar i kommunen berätta hur de upplever sin situation utifrån olika specifika områden. Dessa är bland annat fritid, trygghet, skola, möjlighet att påverka, hälsa, användandet av droger och arbete.

Enkätsvaren kan sedan användas för att analysera och i bästa fall kunna förbättra ungdomars förutsättningar till att leva ett bra i liv i vår kommun.

Tidigare LUPP-rapporter