Ungdomsrådet

Ungdomar spelar basket

Ungt inflytande är något som är mycket viktigt, därför finns vårt Ungdomsråd.

Ungdomsrådet är för närvarande vilande.

Ungdomsrådet är ett rådgivande, icke-beslutande organ och ett forum för överläggningar, samråd och ömsesidigt informationsutbyte mellan företrädare för ungdomar och kommunens företrädare.

Här finns de skolor i kommunen som har år 7-9 och gymnasiet representerade. Varje skola får ha max fyra elever i rådet.

Rådets syfte:

  • att rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor som rör ungdomar.
  • att rådet ska verka för att ungdomens frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering.
  • att rådet kan initiera nya ungdomsfrågor i nämnder och förvaltningar. Dessa förslag sammanställs av ungdomssamordnaren och vidarebefordras till berörd instans.
  • att rådet kan ges möjligheter att ingå i referensgrupper i frågor som rör dess verksamhetsområde.

Här kan du läsa reglementet i sin helhet
Reglementet för Ungdomsrådet Pdf, 42.9 kB.

Rådet sammanträder 4-6 gånger per år.

Kontaktuppgifter

Ordförande
Vakant

Sekreterare
Vakant