Nyheter från Kultur & fritid

Kommunens alla nyheter från Kultur & fritid.

Du kan välja att visa nyheterna månadsvis.


  • Barn som hoppar i vattnet

    Alla badplatser godkända för bad

    Alla kommunala badplatser har tjänligt vatten och är ofarliga att bada på. Nyligen har Viksjöbadet och Svartviksbadet tillfälligt haft otjänligt vatten, men nya prover visar att vattnet är tjänligt igen.