Publicerad

Härnösand utlyser konstnärligt gestaltningsprojekt för Ängevallen

Illustration av området kring den planerade sporthallen.

En ny sporthall byggs på nuvarande Ängevallen på Murberget, och i anslutning till hallen ska ett större konstverk uppföras. Härnösands kommunfastigheter och Härnösands kommun välkomnar nu yrkesverksamma konstnärer att anmäla intresse för att delta i upphandlingen.

Den konstnärliga gestaltningen ska utföras i grafisk betong och vara placerad på stödmurarna som kommer att byggas i sluttningen mot Norra Ringvägen, ner mot Wendela Hellman-skolan. Och det blir ett konstverk som kommer att synas - det ska enligt utlysningen sträcka sig längs hela stödmuren, totalt ca 100 kvadratmeter stort.

Enligt utlysningen ska den konstnärliga gestaltningen "kunna bidra till att skapa en känsla som förstärker det nya området, genom att fånga upp platsens historia och framtid. En plats där människor i många åldrar och med olika intressen kommer att mötas. Där rörelse, sport, lek och aktivitet kommer att vara tongivande."

Fritt fram att lämna in förslag

Nu är det fritt fram för alla yrkesverksamma konstnärer att anmäla sitt intresse för att delta i skissförfarandet. Ur de anmälningar som kommer in tilldelas maximalt tre konstnärer arvoderade skissuppdrag innan en vinnare till slut utses.

Preliminär tidsplan (med reservation för eventuella förändringar)

  • 6 februari – projektet utlyses, ansökan för skissuppdrag öppnar i e-avrop
  • 22 februari - ansökan om skissuppdrag stänger
  • 1 mars – skissuppdrag meddelas
  • 4-30 mars – skissuppdrag
  • 31 mars – skissuppdrag lämnas in
  • 5 april – vinnande skissuppdrag meddelas
  • 15 maj – tryckfärdig fil levereras
  • Juni/juli – betongelement med konstverk gjuts

Enprocentsmålet möjliggör projektet

Gestaltningsprojektet kan genomföras tack vare det enprocentsmål som finns inskrivet i Härnösands kommuns kulturplan. Där anges att medel för konstnärlig utsmyckning/gestaltning ska avsättas vid nybyggnad, ombyggnationer och vid större investeringar över 500 000 kronor. Medlen ska motsvara minst 1 procent av projektets totalbudget avsätts.

Läs mer om utlysningen här.

Läs om sporthallsbygget här.