Publicerad

Sök bidrag för friskvårdsaktiviteter för äldre och funktionsnedsatta

Friskvård.

Planerar er förening friskvårdsaktiviteter för personer som är över 80 år och/eller personer med funktionsnedsättning? Nu finns möjlighet att söka bidrag för att utveckla nya aktiviteter. Pengarna ska gå till rörelse och fysisk aktivitet som främjar folkhälsan för målgrupperna.

Tid för ansökan

1 april 2024-31 maj 2024.

Vilka kan ansöka och vilka regler gäller?

Bidraget kan sökas av organisationer och föreningar som är verksamma i Härnösand. Aktiviteterna ska vara kostnadsfria och rikta sig till invånare i Härnösand inom målgruppen 80 år och äldre eller personer med funktionsnedsättning. Aktiviteterna ska vara påbörjade senast i september 2024. Återredovisning av vad bidraget använts till ska ske senast 2 månader efter avslutad aktivitet. I återredovisningen ska det framgå hur bidraget har använts.

Läs igenom Rutin – bidragsansökan för friskvårdsaktivitet 80 år och äldre och personer med funktionsnedsättning Pdf, 197.8 kB. innan du ansöker.

Hur mycket finns att söka?

Maxbelopp per sökande organisation/förening är 50 000 kronor.

Här skickar du in din ansökan

Har du frågor?

Jennifer Ålund
E-post: jennifer.alund@harnosand.se
Telefon: 070-301 71 66