Återredovisning för bidrag för friskvårdsaktiviteter för äldre och funktionsnedsatta

Organisation


Kontaktuppgifter

Skriv datum och tider.

Skriv lokal och adress, eller plats om aktiviteten var utomhus.
Bidraget

KostnaderUtvärdering


Har du frågor?

Jennifer Ålund
E-post: jennifer.alund@harnosand.se
Telefon: 070-301 71 66