Ansökan för bidrag för friskvårdsaktiviteter för äldre och funktionsnedsatta

Ansökan om projektmedel till föreningar för att genomföra friskvårdsaktiviteter för målgrupp 80 år och äldre och/eller personer med funktionsnedsättning.

Sökande
Här fyller du i information om den förening eller organisation som ansöker om stödet.Maxbelopp per sökande organisation är 50 000 kr.
Kontouppgifter för utanordning av beviljade projektmedel * (obligatorisk)
Kontouppgifter för utanordning av beviljade projektmedel
Projekt
Här fyller du i information om projektet din organisation söker stöd för.
Målgrupp * (obligatorisk)
Du kan välja båda alternativen.
Målgrupp


Projektets starttid * (obligatorisk)
Projektets starttid
Projektets sluttid * (obligatorisk)
Projektets sluttid

Vad ska ni göra och hur bidrar det till att utveckla er verksamhet för ökad fysisk aktivitet för vald målgrupp?Ekonomisk kalkyl
Här beskriver du projektets ekonomiska förutsättningar och behov.Om du vill kan du bifoga en ekonomisk kalkyl.
Jag har tagit del av riktlinjerna * (obligatorisk)
Jag har tagit del av riktlinjerna

Jag har rätt att företräda person/organisation/förening
Jag har rätt att företräda person/organisation/förening

Har du frågor?

Jennifer Ålund
E-post: jennifer.alund@harnosand.se
Telefon: 070-301 71 66