Landsbygdsutveckling

Härnösand har en nära landsbygd, nära till varandra och nära mellan stad och landsbygd både geografiskt men också när vi ser på utveckling av platsen. Härnösand är indelad i sju kommundelar: Härnösands tätort, Häggdånger, Säbrå, Stigsjö, Viksjö, Högsjö och Öarna (som innefattar Åbord, Lungön och Hemsön). Kommundelarna bildar tillsammans helheten Härnösands kommun, men bidrar enskilt med olika karaktär och styrkor. I Härnösand arbetar vi för en levande landsbygd att bo, leva och verka.

Landsbygdsutveckling

Visst vet du att landsbygden i Höga Kusten är fylld av driftiga föreningar, entreprenörer och kommuner som tillsammans utvecklar landsbygden?

Leader Höga Kusten Länk till annan webbplats. är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Höga Kustens kommuner. De kan stötta projekt som är ett samarbete mellan näringslivet, ideella och offentliga parter med upp till 90%. Leader Höga Kusten samarbetar med och finansieras av Höga Kustens kommuner, Region Västernorrland, Västernorrlands idrottsförbund, Höga Kusten Turism och EU.

Möjlighet att söka landsbygdsmedel

Service på Landsbygden

Coop i Brunne.

Coop i Brunne.

Bor du mer än två km från närmaste livsmedelsbutik, kan du på landsbygden ansöka om hemsändningsbidrag.

Priset på de här tjänsterna varierar. Fråga om priset när du beställer.

De här butikerna kan hjälpa dig med din handling


De här butikerna hjälper dig med din handling.

Butik

Kontakt

Mat & Nostalgi i
Viksjö

Telefon: 0611-313 00
E-post: matonostalgi@gmail.com

ICA Älandsbro

Telefon: 0611-608 44

Coop Brunne

Telefon: 0611-404 40

Tempo Ramvik

Telefon: 0612-210 10


Servicepunkter

Härnösands kommun har tte servicepunkter i butiker på landsbygden, Coop Brunne, Mat & Nostalgi i Viksjö och Tempo Ramvik.

Här finns:

  • Information från kommunen
  • Turistinformation
  • Tillgång till dator med internet
  • Möjlighet att kopiera och skriva ut blanketter, eget material med mera till självkostnadspris
  • Caféhörna

Bredband

Alla fast boende i kommunen, företag och offentliga anläggningar ska ha möjlighet till datakommunikation med minst 100 Mbit/s vid årsskiftet 2022/2023. Tekniken ska vara modern, skalbar, framtidssäker och kunna fungera under mycket lång tid.

person skriver på dator

Härnösand satsar hårt på att utveckla tillgången till snabbt internet även ute på landsbygden. Här kan du läsa mer om vår policy och vårt program för fiberutbyggnad och du kan också

Har du frågor som du inte hittar svaren på, kontakta:

Henrik Olsson
Telefon: 0611-34 82 76
E-post: henrik.olsson@harnosand.se

Policy och program

Bredbandspolicyn med tillhörande program syftar till att klargöra både kommunens ambition och kommunens roll i den för framtiden viktiga bredbandsfrågan. Kommunens målsättning är att alla, både medborgare och näringsliv, ska uppleva att modern informationsteknik (IT) finns tillgänglig med bästa möjliga standard. År 2021 ska minst 90 % av kommunens medborgare och näringsliv täckas in av bredband med hög överföringshastighet. Fyra år senare ska täckningen vara hundraprocentig.

Servanet - kommunens fiberbolag

Servanet ansluter och driftar vårt lokala fibernät. Med 99,95 procents driftsäkerhet erbjuds en hastighet upp till 1 000 Mbit/s till såväl privatpersoner som företag. Med fiber från Servanet får du tillgång till de vassaste alternativen inom internet, tv och smarta tjänster för ett uppkopplat samhälle.

Tillsammans ägs Servanet av kommunerna och/eller energibolagen i Sundsvall, Timrå, Härnösand, Ånge och Ragunda. Vårt mål är att kontinuerligt bygga ut fibernätet i kommunen och vill genom delägarskapet erbjuda så många medborgare och företag som möjligt tillgång till bra uppkoppling för framtiden! 

Servanets fibernät är ett öppet stadsnät och delägs, genom HEMAB, av Härnösands Kommun.

Varför Fiber?

Snabbt! Förberedd för hastigheter upp till 1 000 Mbit/s, vilket är snabbast på marknaden.

Valfrihet! Det öppna stadsnätet möjliggör ett stort utbud och konkurrenskraftiga priser. Välj bland lokala tjänsteleverantörer såväl som rikstäckande inom interner, tv, telefoni och smarta tjänster.

Säkert! Ett nedgrävt nät är mindre känslig för störningar vilket bl.a. bidrar till en driftsäkerhet på 99,95 %.

Smart och lokalt! Att installera fiber är en bra investering. Både för framtida tjänster och för din bostads värde. Dessutom går dina pengar tillbaka till delägarkommunerna!

Kan jag få fiber?

Servanets fibernät finns redan väl etablerat. På www.servanet.se/anslut Länk till annan webbplats. kan du söka bland adresser för att se om du, eller din framtida bostad är ansluten.

Intresserad av fiber och tjänsteutbudet? 

Kontakta Servanets kundcenter.
Telefon: 0200-120 035
E-post: info@servanet.se

Landsbygdsrådet

Landsbygdsrådet ska främja kommuninnevånare och företagare på landsbygden och tillvarata deras intressen bland annat genom att vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning.

Rådet kan ges möjlighet att ingå i referensgrupper i frågor som rör dess verksamhetsområde. Landsbygdsrådet fungerar även som kommunbygderåd för Härnösands kommuns geografiska område inom Riksorganisationen Hela Sverige ska leva.

Under 2023 har beslutar rådet om landsbygdsmedel som ska skapa förutsättningar för att nå Härnösands kommuns målbild om mitt Härnösand 2040: tillsammans i en kreativ och företagsam livsmiljö. Projekten ska med gemensam kraft mer attraktiva platser att bo, leva, verka och besöka. Medlen kan även utgöra kommunens andel i projektansökningar som behöver offentlig medfinansiering.

Landsbygdsrådet

Ingemar Wiklander, ordförande
Olle Löfgren, Vice ordförande
Eva-Lotta Öberg, Härnösands kommun
Ninna Lundberg, Viksjö intresseförening
Lena Jonsson, Gussjö intresseförening
Lennart Häggkvist. Älandsbro intresseförening/HSSL
Hans Rosengren, Ramviks if
Monika Bäcklund Hemsö IF
Birgitta Westerlind, Solumshamns tomtägarförening
Filip Grahl, Rö Folketshus och byalagsförening
Kevin Forsberg/Jörgen Byström, LRF
Hanna Viklund, LRF

Möjlighet att söka landsbygdsmedel

Protokoll från Landsbygdsrådet

Lokal ekonomisk analys (LEA)

LEA, Lokal ekonomisk analys, är en metod för landsbygdsutveckling. Den ger stöd till invånarna som vill utveckla sin bygd och gör den till en ännu bättre plats att bo på.

Utvecklingsplanen sker med en grund i statistik som berättar om platsens förutsättningar. Hur stor är befolkningen och köpkraften? Hur många pendlar? Vilka varor och tjänster går och köpa lokalt? Hur ser åldersstrukturen ut? Utifrån statistiken arbetar invånarna sedan stormöten, dialoger och arbetsgrupp för att skapa lokala målbilder och prioritera mellan olika mål. Resultatet blir en rapport med handlingsplan för bygden. Därefter startar arbetet med att nå målen.

Processen med att genomföra LEA genomförs med hjälp av Coompanion Västernorrland Länk till annan webbplats. som har en modell för framtagande.

LEA-projekt har startats i Häggdånger, Högsjö och på Hemsön.

Vill du veta mer om LEA, så kontakta:

Eva-Lotta Öberg
Landsbygd- och besöksnäringsutvecklare
Näringslivsenheten
E-post: eva-lotta.oberg@harnosand.se
Telefon: 070-312 28 49

Eva-Lotta Öberg.

Kontakta mig

Eva-Lotta Öberg
Landsbygd- och besöksnäringsutvecklare
Näringslivsenheten
E-post: eva-lotta.oberg@harnosand.se
Telefon: 070-312 28 49