Finansiella företagsstöd

Företag har möjlighet att söka finansiella stöd för att starta och utveckla sitt företag eller hantera kriser.

Olika typer av stöd

Två män vid ett möte.

Almi erbjuder företagslån, riskkapital och affärsutveckling för växande företag.
Ett möte.

Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att driva ett företag kan i vissa fall få stöd och hjälp när du startar ditt företag. Programmet kallas stöd till start av näringsverksamhet och ger dig ett bidrag till din försörjning under inledningen av verksamheten.

Ett möte.

Länsstyrelsen erbjuder olika typer av stöd som företag kan söka.

En man och en kvinna har möte.

Norra Sveriges ledande topplånefinansiär som skapar framgång genom att främja utvecklingen i regionens tillväxtföretag.

Ett möte.

Region Västernorrland beslutar om statliga och regionala utvecklingsmedel. Erbjuder bland annat företagsstöd och projektmedel.

Ett möte.

Skatteverket erbjuder bland annat omställningsstöd.


Ett sammanträde.

Tillväxtverket är en nationell myndighet som erbjuder företag olika former av finansiella stöd.