Företagsstödjande aktörer

Företag har möjlighet att söka finansiella stöd för att starta och utveckla sitt företag eller hantera kriser.

HNEF – Härnösands Näringsliv Ekonomisk Förening

Almi erbjuder företagslån, riskkapital och affärsutveckling för växande företag.
BizMaker stöttar startups att snabbt nå framgång på marknaden, hjälper etablerade organisationer att förnya sig och motiverar människor med nya idéer att ta nästa steg.


Vi registrerar företag, ändringar i företag och tar emot årsredovisningar. Du kan också köpa och söka företagsfakta från våra register, för att göra tryggare affärer. Du kan använda "Mina sidor" eller vår app för att ändra uppgifter om ditt företag.

Västernorrlands digitala innovationshub, med uppdrag att stödja företag och offentlig sektors utveckling med digitalisering som drivkraft, och också bidra till mer innovation och tillväxt.

Härnösands kommun samarbetar med Business Sweden för företag som planerar att expandera globalt.
Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER) är ett forskningscentrum vid Mittuniversitetet. Vi har ett starkt nätverk inom främst bank, försäkring, pension, fastighet och redovisning & revision.

Har ni en idé som ni vill göra verksamhet av? Coompanion ger kostnadsfri rådgivning.


EKN (Exportkreditnämnden) är en myndighet med uppdrag att främja svensk export och svenska företags internationalisering.

Vi vänder oss till små och medelstora företag med internationella ambitioner. Om du söker internationella affärskontakter och vill växa utanför Sverige.

Vi är företagens samlade röst gentemot politiker, myndigheter och offentlig sektor.

Härnösands kommun samarbetar med High Coast lnvest för utländska etableringar och investeringar.

Leader Höga Kusten är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling i Höga Kustens kommuner. Leader Höga Kusten samarbetar med och finansieras av Höga Kustens kommuner, landstinget, Västernorrlands idrottsförbund, Höga Kusten Turism och EU.

Vi utövar tillsyn, stödjer och utvecklar länet utifrån regeringens uppdrag. Hos oss kan företag, föreningar och andra organisationer söka stöd till miljö- och klimatåtgärder, naturvård, jordbruk och landsbygdsutveckling.

Här finns en stor samlad kompetens och motiverade studenter från hela Sverige och andra länder. Vi är ett av landets ledande universitet när det gäller distansutbildning och vår forskning ligger i framkant inom en rad olika områden.

Miun Innovation stödjer student, forskare eller anställda vid Mittuniversitetet att ta en idé till affär och nyttiggörande i samhället.Norrlandsfondens skapar tillväxt i norrländska företag genom våra topplån till investeringar, rörelsekapital eller förvärv/ägarskiften.Nyföretagarcentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eller nyligen har startat företag.
Vi har en rad verktyg som på olika sätt kan främja företag och organisationer, däribland ett antal företagsstöd, riktade stöd till kulturella och kreativa näringar och projektmedel där många aktörer gemensamt bidrar tilI stärkt utvecklingskraft i Västernorrland.

Processum är en industrinära och flexibel forsknings- och innovationspartner inom bioraffinaderi. Processums forskningsmiljö kan testa nya idéer och produkter.

Skatteverket erbjuder kostnadsfria webbseminarium för dig som ska starta och driva eget företag.
De Arbetsintegrerade Sociala Företagens intresseorganisation. ASF driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i samhälle och arbetsliv. När du gör en affär med ett ASF bidrar du till samhället.

Vi vill ha ett framgångsrikt näringsliv och tillväxt i Västernorrland. Höj din styrelsekompetens, inspireras till att tänka nytt och skaffa ett starkt och bra nätverk på hemmaplan.


Svensk Handel är till för handels- och serviceföretag i hela Härnösands kommun. Föreningen driver utvecklingsfrågor för handeln lokalt och vara en naturlig kontakt för politiker och tjänstemän i frågor som rör handeln i kommunen.

Vi påverkar företagsklimatet, såväl lagar och regler som din kommuns bemötande och hantering av företagsfrågor.Vi utbildar gymnasieelever i entreprenörskap genom UF-företagande.


På verksamt.se finns tjänster och samlad information från en rad myndigheter. Till dig som vill starta företag och till dig som redan driver och kanske vill utveckla ditt företag.