Om HNEF

HNEF – Härnösands Näringsliv Ekonomisk Förening

HNEF representerar företagarföreningarna i Härnösand och målet är att bidra till en positiv utveckling och tillväxt av företagsamheten samt att företagsfrågorna drivs framåt i Härnösand.

I HNEF ingår Bure Ideell förening,Företagarna Härnösand, Hantverks- och småföretagarföreningen, Härnösands Handel, HKIG - Höga Kusten Industrigrupp och LRF.
I HNEF ingår Bure Ideell förening,Företagarna Härnösand, Hantverks- och småföretagarföreningen, Härnösands Handel, HKIG - Höga Kusten Industrigrupp och LRF.

– För att på ett effektivt sätt nå de målen så är det mycket viktigt att ha ett nära samarbete med andra, framför allt Härnösands kommun och de regionala och nationella näringslivsorganisationerna, säger Anders Wahlqvist, vd på Edmolift och ordförande i HNEF.

Förutom att arrangera Fokus Företagsmässa ordnar HNEF till exempel utbildningar, skapar nätverk och står för gemensam marknadsföring för sina medlemmar.
HNEF är en paraplyorganisation med sju medlemmar: Bure ideell förening, Fastighetsägarna, Företagarna Härnösand, Hantverks & Småföretagarföreningen, Härnösands Handel, Höga Kusten Industrigrupp och LRF.

Föreningen har till ändamål att främja delägarnas ekonomiska intressen genom att medverka till en positiv utveckling och tillväxt av delägarnas verksamheter i Härnösand, vilket bland annat skall ske genom

  • att tillhandahålla delägarna utbildning
  • att skapa nätverk för delägarna
  • gemensam marknadsföring
  • att skapa goda förutsättningar för delägarnas verksamheter genom att medverka till en positiv utveckling och tillväxt av företagsamheten i Härnösand.

För att på ett effektivt sätt uppnå föreningens ändamål skall verksamheten bedrivas i nära samarbete med Härnösands kommun, regionala och nationella näringslivsorganisationer och utbildningsväsendet i sin helhet samt lämpliga internationella kontakter.