Nyheter från Stöd & omsorg

Kommunens alla nyheter från Stöd & omsorg.

Du kan välja att visa nyheterna månadsvis.


  • Länet samarbetar för en god och nära vård

    Den 1 juli startar Programmet God och nära vård i Västernorrland där länets sju kommuner och Region Västernorrland tillsammans, som jämbördiga parter, ska utveckla en god och nära vård för länets länsinvånare.

  • En ung kvinna håller om en äldre man.

    Kommunen vill bygga nytt äldreboende

    Till år 2023 ska Härnösands kommun kunna erbjuda 40 nya platser i särskilt boende. Socialnämnden har beslutat att bygga ett helt nytt äldreboende med cirka 60 platser och samtidigt stänga Solbackens särskilda boende med 19 platser.