Publicerad

Vill du bli god man eller förvaltare?

Två glada kvinnor i köket.

Just nu är Överförmyndaren i stort behov av nya gode män och förvaltare. Många i samhället är i behov av hjälp. En god man eller förvaltare hjälper den som inte har möjligheter att ta tillvara sina juridiska och ekonomiska rättigheter.

Genom att bli god man eller förvaltare gör du en viktig insats för en medmänniska.

Här lämnar du intresseanmälan för att bli god man eller förvaltare