Publicerad

Vård- och omsorgselever kan söka 10000 kronor till körkortsutbildning

Kollage med armar som som viftar med studentmössor i luften, samt porträtt av en kvinna.

Ingrid Nilsson, förvaltningschef på Socialförvaltningen.

Många elever tar i dagarna examen från vård- och omsorgsutbildningar i kommunen. För de elever som väljer att arbeta inom Härnösands kommun innebär examen med godkända betyg också möjlighet att få 10000 kr till ett körkort.

Den som tar examen från en vårdutbildning och börjar arbeta inom Härnösands kommun får 10 000 kronor till körkortsutbildning. Pengarna betalas ut i form av ett stipendium. Erbjudandet gäller från och med vårterminen 2024 och syftet är att locka fler att utbilda sig för jobb inom vården.

Efterfrågan är stor på utbildad personal till exempelvis hemtjänst, funktionsstöd och särskilda boenden. Läget är detsamma i många kommuner, och behovet av vårdpersonal ser dessutom ut att öka ytterligare de närmaste åren.

Härnösands kommun erbjuder sedan tidigare alla som går ut en vårdutbildning möjlighet till arbete direkt efter examen.

Tre krav måste uppfyllas

För att få ta del av erbjudandet om pengar till körkotsutbildning behöver personen uppfylla tre krav:

  • Ha varit vård- och omsorgsstuderande på Härnösands gymnasium, Komvux, eller studerat genom Äldreomsorgslyftet.
  • Ha slutfört sin utbildning med godkända betyg och godkänd praktik.
  • Ha skrivit på ett avtal om tillsvidareanställning inom Socialförvaltningen i Härnösands kommun.

Erbjudandet börjar gälla från och med vårterminens slut 2024 och gäller tills vidare.

Ett led i att bli en attraktiv arbetsgivare

Körkortstipendiet är en satsning för locka fler studenter till vård- och omsorgsutbildningar men vi har också ett behov av omsorgspersonal som har B-körkort som kan ta sig mellan olika boenden och brukares hem.

- Ska vi fylla vårt kommande kompetensbehov och samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare behöver vi diskutera många idéer för att lyckas. Det här är ett sätt och i framtiden kommer vi säkert att prova fler, säger Ingrid Nilsson, förvaltningschef på Socialförvaltningen.

Läs mer om vård- och omsorgsprogrammet på Härnösands gymnasium här. Länk till annan webbplats.

Läs mer om vård- och omsorgsutbildningar på Komvux här. Länk till annan webbplats.