Publicerad

Kommunen utreder ny placering av särskilt boende

kartöversikt området runt jensenvägen med huskropp utritad, träd och befintlig bebyggelse samt anslutningsväg till den nya bebyggelsen

Härnösands kommun behöver ett nytt särskilt boende för personer med demenssjukdomar. Antalet äldre ökar och vi behöver skapa lägenheter för fler. Tidigare har vi tittat på ett område på Geresta. Men alldeles nyligen fick Härnösands kommun möjlighet att köpa mark av en privat fastighetsägare intill Jensenvägen, norr om centrum. Den möjligheten har vi tagit och därmed har vi tillfälle att se över en ny placering av ett nytt särskilt boende.

Det som återstår av markaffären är att ansöka om förvärvstillstånd hos Länsstyrelsen, vilket alltid ska ske när kommunen köper mark som är taxerad som lantbruksenhet.

Det kommunala PEX-rådet, Rådet för planering och exploatering, har tagit ett inriktningsbeslut om att undersöka området intill Jensenvägen vidare. Ett inriktningsbeslut betyder inte att det är bestämt att det nya boendet ska ligga där. Det betyder att det är detta alternativ vi jobbar med just nu.

För att kunna bygga ett boende på platsen behöver detaljplanen ändras. I arbetet med en ny detaljplan ingår att vi bland annat ska titta på väg- och trafiksituationen, markförhållandena och dagvattenhanteringen.

Blir det klartecken för att ta fram en ny detaljplan går det att följa arbetet genom att prenumerera på nyheter om just den planen. Håll utkik på harnosand.se/detaljplaner

Ingenting är helt klart förrän en ny detaljplan är antagen och kommunfullmäktige har givit klartecken till en investering och byggnation. Det kommer att finnas flera tillfällen längs vägen för invånare att tycka till och vara delaktig i processen.

- Att vi fått möjlighet att köpa den här marken gör att vi väljer att undersöka om vi kan placera ett särskilt boende där istället. Det är ett område intill skog som kan ge lugn till de boende. Det finns politisk enighet kring området och det lever upp till de krav som socialförvaltningen har ställt. Det är samtidigt lätt att ta sig till området med kollektivtrafik för anhöriga som vill hälsa på, säger Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens och PEX-rådets ordförande.