Publicerad

Sista rycket med Gerestabäcken

illustration

Nu går projektet med Gerestabäcken in i slutfasen. Det är den sista delen mellan Hellzéngatan, Brännavägen och Solumsvägen som kommer att fixas till. Under en period kommer området att vara delvis avspärrat.

Det blir en ny bottenstruktur i bäcken och det läggs dit stenar, stenblock och trädrötter. Det ska planteras växtlighet för skuggning, markbindning och för att skapa en trevlig miljö för att uppmuntra dig som promenerar där att stanna upp och vistas vid bäcken. Det ska också byggas bro och läggas trampstenar på flera ställen runt bäcken.

Detta arbete påbörjas vecka 31 (31/7) och beräknas pågå i fyra veckor framåt. Det kommer att spärras av för arbetet och framkomlighet på gång- och cykelvägar i området kan komma att begränsas under denna period. Biltrafiken ska inte bli påverkad i någon större omfattning, men det kan uppstå mindre störningar vid Brännavägen.

Vad är syftet?

Projektet är ett så kallat LONA-projekt (LOkal NAturvårdssatsning) och finansieras till stor del med pengar från Naturvårdsverket. Projektet syftar till att återskapa Gerestabäcken till en mer naturlig bäck med vandrande havsöring och en ökad biologisk mångfald.

Målet med projektet är även att minska flödestopparna och därmed skydda vägar och mark i bäckens nedre delar mot översvämningar och erosionsskador. Ytterligare ett mål är att reducera utsläppen av närsalter och miljögifter till havet.

Läs mer om projektet på harnosand.se/gerestabacken Länk till annan webbplats.

Läs om alla utvecklingsprojekt på harnosand.se/utveckla Länk till annan webbplats.

cykelväg

Ovan ser du hur den nya cykelvägen planeras.