Sambiblioteket och logotypen för Europa Direkt.

Europa Direkt Härnösand

Vill du veta mer om Europeiska unionen och delta i ett samtal om unionens framtid?

Vilka är vi?

EUROPA DIREKT Härnösand är medlem av Europa Direkt-nätverket i Sverige, och det i sin tur är en del av ett EU-omfattande nätverk. Kontoren sprider information om EU på plats och ger människor möjlighet att delta i samtal om EU:s framtid. Nätverket administreras av Europeiska kommissionen.

Du kan vända dig till oss med frågor om EU:s politik, program och prioriteringar, och delta i aktiviteter som rör EU:s framtid.Vi besöker även skolor där vi anordnar presentationer och diskussioner om EU och delar ut broschyrer och andra publikationer.


Alla våra tjänster är gratis för de som deltar. Vi erbjuder däremot ingen juridisk rådgivning om eller tolkning av EU:s lagstiftning.

Nyhetsbrev från Europa Direkt Härnösand

Öppettider

Vardagar: 08.00 - 16.30

EUROPA DIREKT Härnösand
Sambiblioteket
Universitetsbacken 3A
871 80 Härnösand

E-postadress: Europadirekt@harnosand.se
Telefon: +46 (0)611-34 89 11