Sambiblioteket och logotypen för Europa Direkt.

Europa Direkt Härnösand

Vill du veta mer om Europeiska unionen och delta i ett samtal om unionens framtid?

Vilka är vi?

EUROPA DIREKT Härnösand är medlem av Europa Direkt-nätverket i Sverige, och det i sin tur är en del av ett EU-omfattande nätverk. Kontoren sprider information om EU på plats och ger människor möjlighet att delta i samtal om EU:s framtid. Nätverket administreras av Europeiska kommissionen.

Du kan vända dig till oss med frågor om EU:s politik, program och prioriteringar, och delta i aktiviteter som rör EU:s framtid.Vi besöker även skolor där vi anordnar presentationer och diskussioner om EU och delar ut broschyrer och andra publikationer.


Alla våra tjänster är gratis för de som deltar. Vi erbjuder däremot ingen juridisk rådgivning om eller tolkning av EU:s lagstiftning.

Mer EU i skolan? Europa Direkt Härnösands EU-nätverk för skolor i Västernorrland och Jämtland

Är din skola nyfiken på hur ni kan jobba mer med EU-frågor i undervisningen? Ta del av andra skolors exempel och tips på utlysningar, tävlingar och läromaterial. Europa Direkt Härnösand samlar högstadie- och gymnasieskolor i Västernorrland och Jämtland som är intresserade av lära ut mer om EU på olika sätt! Du kommer få ta del av mejlutskick och digitala möten, ca 1-2 per år.

Här skickar du in intresseanmälan

Aktuellt våren 2024

Paneldebatt med lokala kandidater i EU-valet

Datum: 26 mars

Tid: kl. 12.00 - 13.00

Plats: Fälldinsalen, Mittuniversitetet, Sundsvall

Målgrupp: Studenter, allmänhet

Anmälan: https://www.miun.se/mot-mittuniversitetet/kalendarium/2024-3/paneldebatt-med-eu-kandidater/ Länk till annan webbplats.


Europaforum - unga och demokrati

Datum: 17 april

Tid: kl. 09.00 - 12.00

Plats: Södra Berget, Sundsvall

Målgrupp: gymnasieelver åk 3

 

Europa Direkt Härnösand & Leader Höga Kusten

Datum: 6 maj

Tid: kl. 13.00 - 20.00

Plats: Folkets Hus, Viksjö

Målgrupp: Allmänhet

 

Go to vote-turné Västernorrland

Maj-Juni 2024

EU:s ungdomsdialog

De ungdomar från Örnsköldsvik, Härnösand och Sundsvall som deltog på EU:s ungdomsdialog 2023 åker under våren 2024 till Bryssel för att lära sig mer om EU-parlamentet och hur EU:s politik påverkar oss lokalt i norra Sverige.

Öppettider

Vardagar: 08.00 - 16.30

EUROPA DIREKT Härnösand
Sambiblioteket
Universitetsbacken 3A
871 80 Härnösand

E-postadress: Europadirekt@harnosand.se
Telefon: +46 (0)611-34 89 11