Publicerad

Demokratisommarjobbarna presenterade sina slutsatser

Gruppbild med demokratisommarjobbarna och sex politiker från kommunstyrelsen.

Demokratisommarjobbarna presenterade sin rapport för politikerna vid ett möte på Sambiblioteket.

Härnösands första demokratisommarjobbare har avlagt sin rapport. Resultatet av tre veckors möten med unga Härnösandsbor presenterades nyligen för politiker från kommunstyrelsen.

Nazir Sahak, Hussein Jafari, Fatu Silla och Amal Abdulaziz Ahmed har intervjuat Härnösandsbor mellan 13 och 25 år, och ställt frågor kring hur de uppfattar livet i sin kommun. Det har blivit sammanlagt 95 enkätsvar, men också 30 djupintervjuer som har gett möjlighet till samtal och följdfrågor.

När gruppen sammanställde sitt arbete var det några frågor som återkom ofta: de svarande efterlyser fler aktiviteter för unga och anger brist på jobb- och utbildningsmöjligheter som ett problem. Och även om majoriteten av de tillfrågade känner sig trygga om de är ute kvällstid så svarar 24 procent att de känner sig otrygga, och att de har upplevt diskriminering i form av rasism eller mobbning.

"Utveckla fler kreativa mötesplatser"

- Det var intressant och viktigt att lyssna på ungdomarnas erfarenheter, vad de vill och vad de saknar i kommunen. Jag tycker vi ska utveckla fler kreativa mötesplatser för de unga. Ett exempel är teatern som bör kunna öppnas upp för mer aktiviteter och fler aktörer. Kommunen bör hjälpa de unga att själva organisera sig och forma sin framtid, säger Magnus Oskarsson (S), som tillsammans med Ester Sundin Hemström (M), Christina Lindberg (C), Ann Charlotte Visén (S), Ann Kristine Elfvendal (S) och Glenn Sehlin (SD) deltog vid presentationen.

Bland de ämnen som tagits upp av demokratisommarjobbarna fanns också frågor om lokal demokrati och hur unga kan göras mer delaktiga. Där kunde gruppen presentera fler idéer:

  • Utbildning för ungdomar som är under 18 år hur de kan vara med och påverka genom exempelvis mail, E-förslag osv.
  • Att skapa en app eller en hemsida där ungdomarna kan få information om olika aktiviteter som sker i Härnösand.
  • Att politikerna ska komma till skolorna för att träffa eleverna.
  • Lära känna lokalpolitikerna genom att träffa de oftare exempelvis på stan och i ungas miljöer.

"Måste prata mer om rasismen"

Det var förslag som Christina Lindberg (C) var mycket glad över att höra.

- De unga träffar inte politikerna, men det är roligt att de vill göra det och också har idéer om hur det skulle kunna gå till. De tror på skolan som en viktig mötesplats och det gör jag också. Det behöver inte vara så storslagna program vid ett besök utan det handlar mer om att skapa förutsättningar för att träffas och lära känna varandra.

- En annan fråga som fastnade för mig var den rasism som flera unga berättar om. Det är viktigt att de berättelserna kommer fram i ljuset och vi måste prata mer om vad vi gör åt rasismen, säger Christina Lindberg (C).

Demokratisommarjobbarna intervjuar Härnösands unga.

Unga tycker till om Härnösand Länk till annan webbplats.. (P4 Västernorrland)

Sommarjobbet: Ta reda på vad som kan få unga att bo kvar i Härnösand Länk till annan webbplats.. (SVT Nyheter)