Publicerad

Härnösand kan utvecklas med hjälp av AI och VR

Personer vid konferensbord

Från vänster: Jens Albonius, digitaliseringschef HEMAB, Daniel Sundqvist, verksamhetsutvecklare IT, Hanna Krämmer, plansamordnare (deltog digitalt och syns på skärmen), David Gisselman, utvecklingsledare Technichus, Patrik Pettersson, GIS-utvecklare, Jennie Olofsson, projektledare och biblioteksstrateg. Bakom kameran och utanför bild finns Erika Vesterholm, kommunikatör.

Den växande digitaliseringen har visat sig vara en positiv kraft för ekonomisk tillväxt, social inkludering och en hållbar miljö. Genom innovativa teknologier och digitala lösningar får samhällen möjlighet till ökad dialog och inflytande. Det minskar även resursförbrukning och ökar tillgängligheten till viktiga tjänster. De möjligheterna vill Härnösands kommun ta vara på och är därför en av deltagarna i EU-projektet MetaCity.

Projektet syftar till att utforska möjligheter inom digitalisering, artificiell intelligens (AI) och virtuell verklighet (VR), samt dela sina insikter och bästa erfarenheter för att forma framtidens smarta städer.

Representanter från Härnösands kommun, HEMAB och Technichus samlades nyligen för det första mötet i projektet. Syftet med mötet var att inleda samarbetet som ska resultera i en gemensam handlingsplan för digital stadsutveckling.

Förutom Härnösands kommun deltar nio andra europeiska länder. Tanken är att ta fram en gemensam handlingsplan som ska visa hur vi kan omvandla stadslandskapet genom innovativa digitala lösningar. Deltagarna på träffen utbytte möjliga utmaningar, idéer och visioner under mötet och diskuterade de första stegen mot att skapa en smartare och mer digitalt framåtsträvande stad.

I dagsläget är deltagarna i den lokala gruppen för projektet MetaCity följande:

  • Jennie Olofsson, projektledare och biblioteksstrateg Härnösands kommun
  • Patrik Pettersson, GIS-utvecklare, Härnösands kommun
  • Erika Vesterholm, kommunikatör/webbstrateg, Härnösands kommun
  • Daniel Sundqvist, verksamhetsutvecklare IT, Härnösands kommun
  • Hanna Krämmer, plansamordnare, Härnösands kommun
  • David Gisselman, utvecklingsledare, Technichus
  • Jens Albonius, digitaliseringschef, Hemab
  • Theo Andersson, omvärldsbevakare, DIGG
  • David Asplund, trainee, Härnösands kommun

Genom projektets gång kommer gruppen eventuellt att inkludera fler deltagare från olika förvaltningar och kommunala bolag. Genom detta breda samarbete är förhoppningen en heltäckande handlingsplan som kommer att utgöra grunden för MetaCity-projektet.

Läs mer om projektet på www.harnosand.se/metacitydär mer information kommer att publiceras löpande.