Publicerad

Annelie Axelsson från Timrå kommun till HSO-projektet

Annelie Axelsson, tillväxtchef på Timrå kommun

Nu är det klart att det blir Annelie Axelsson, nuvarande tillväxtchef på Timrå kommun, som tillträder tjänsten som huvudprojektledare för det stora regionala utvecklingsprojektet Hållbar samhällsomställning, HSO.

I projektet kraftsamlar Västernorrlands samtliga sju kommuner för att bygga ett hållbart samhälle utifrån ett nytt läge som kommer med nya och stora möjligheter.

- Vi är jätteglada att få hälsa Annelie Axelsson välkommen som huvudprojektledare i ett så omfattande och viktig regionalt samhällsprojekt som HSO är, säger Uno Jonsson, tillväxtchef på Härnösands kommun. Hennes engagemang, förankring i regionen och hennes långa erfarenhet av tillväxt och utvecklingsfrågor kommer att ge projektet en solid grund att stå på.

Nya och stora möjligheter för näringslivet i Västernorrland

Den gröna och hållbara omställningen som pågår innebär en mängd nya möjligheter för näringsliv och företag i hela Västernorrland. Projektet fokuserar på att identifiera smarta arbetssätt, dela kunskap mellan kommunerna för att effektivisera samhällsbyggandet samt skapa förutsättningar för näringslivets ökade behov. Flera företag och organisationer har antingen redan påbörjat sina etableringar eller står i startblocken för att göra det.

Läs mer om projektet

Foto: Pressbild Timrå kommun