Publicerad

Samråd för ny vattentjänstplan

ösregn på en vindruta

Härnösands kommun har tagit fram ett förslag till en ny vattentjänstplan. Nu har du möjlighet att tycka till om förslaget i ett samråd. Samrådet pågår till och med den 9 mars.

Alla kommuner måste ha en vattentjänstplan som beskriver kommunens långsiktiga planer för hur behovet av dricksvatten, spillvatten och dagvatten ska tillgodoses. Planen ska också visa vilka åtgärder som behöver vidtas för att våra allmänna VA-anläggningar ska klara en ökad belastning vid skyfall.

Nu har du möjlighet att under fyra veckor tycka till om förslaget i ett samråd. Förslaget finns tillgängligt på Servicecenter, Sambiblioteket plan 1, här nedan och på kommunens hemsida.

Förslag till vattentjänstplan Pdf, 1.9 MB.

Synpunkter lämnas senast 9 mars 2024 via:

  • E-post: strasam@harnosand.se
  • Post: Härnösands kommun, Enheten för strategisk samhällsutveckling, 871 80 Härnösand

Läs mer på harnosand.se/vattentjanstplan