Publicerad

Ny webbplats ska locka inflyttare och besökare

webbsida med rubriken "Välkommen till Härnösand".

mittharnosand.se – det är adressen till Härnösands nya platswebb som presenterar platsen Härnösand för inflyttare, besökare, företagare och etableringar. Men även Härnösandsborna kan här enkelt hitta besöksmål och aktiviteter som platsen Härnösand kan erbjuda.

– Vi behöver bli fler och målet i vår tillväxtstrategi är att vi ska vara 30 000 invånare år 2040. Den nya platswebben blir en viktig ingång för den som är nyfiken på Härnösand, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander.

Den nya webbplatsen är en direkt fortsättning på det arbete som gjorts med Härnösands platsvarumärke. Den nya varumärkesplattformen presenterades i september 2023 efter en process tillsammans med näringsliv, organisationer, föreningsliv och många privatpersoner.

Processen ledde fram till fyra värden som stärker och särskiljer Härnösand – Havet i staden, Skaparkraften, Gemenskapen och Världsarvsnaturen. Dessutom med varumärkeslöftet ”Tid för upplevelser tillsammans”.

– Härnösand kommer att växa de närmaste åren. Vi har flera etableringar på gång i vår kommun och andra stora industrietableringar i vår närhet. All erfarenhet från andra kommuner som gjort den här resan visar att ett starkt platsvarumärke är en av de viktigaste nycklarna för att attrahera de människor vi behöver, säger kommunstyrelsens ordförande Andreas Sjölander.

Platswebben har två tydliga mål. Det ena är att öka attraktiviteten och locka inflyttare, besökare och etableringar till Härnösand. Det andra är att öka stoltheten bland Härnösandsborna för vår plats på jorden.

– Vi är alla otroligt viktiga i arbetet med att få Härnösand att växa. Kan vi bli ännu bättre ambassadörer för vår plats så har vi stora möjligheter att nå våra mål. Kanske kan du också hitta besöksmål, aktiviteter och möjligheter som du inte kände till sedan tidigare. Det är ju lätt att bli hemmablind, säger kommunikationschefen Tomas Wahlund.

På webbplatsen finns en ”verktygslåda” där företag, föreningar och alla andra som vill använda platsvarumärket kan hämta logotyper, andra grafiska element, bilder och filmer. Allt är fritt att använda i sammanhang som stärker platsen Härnösand.

– Det är en vinn-vinn-situation att jobba med samprofilering i samband med till exempel event, tävlingar, annonser och annan marknadsföring. Den som adderar platsvarumärket i sin verksamhet hjälper till att stärka platsen Härnösand. En mer attraktiv plats stärker i sin tur alla som finns och verkar här. Det blir ännu mer värt att förknippas med platsen Härnösand, säger Marie Zetterlund, projektledare för arbetet med platsvarumärket.

Den nya platswebben innehåller tips och information om:

  • Besöksmål, utflykter, friluftsaktiviteter och andra aktiviteter
  • Evenemangskalender
  • Äta och bo i Härnösand
  • Kultur-, fritids- och friluftsliv
  • Information till inflyttare
  • Information om utvecklingsprojekt, till exempel etableringar och bostäder

Du hittar allt på mittharnosand.se Länk till annan webbplats.