Publicerad

Medarbetare på Härnösands kommun erbjuds föreläsning om klimakteriet

Under två veckor, med start måndag 11 mars, erbjuder Härnösands kommun alla sina medarbetare möjlighet att lyssna på en digital föreläsning om klimakteriehälsa.

Föreläsningen är en del i kommunens hälsofrämjande arbete och erbjuds till alla anställda, oavsett kön eller ålder. Klimakteriehälsa är något som angår de allra flesta, inte bara de som själva går igenom det någon gång i livet utan även de som har kvinnor i sin närhet, till exempel en fru, syster, mamma, kollega eller kanske tränare.

Vi vill skapa dialog och bryta tabun

Klimakteriet är en helt naturlig och betydande fas i en kvinnas livscykel som många gånger innebär en rad fysiska, känslomässiga och mentala förändringar. Många kvinnor upplever tyvärr klimakteriet som en isolerande och förvirrande period på grund av bristande information och tabu kring ämnet.

På Härnösands kommun är 70 procent av alla medarbetare kvinnor, med en medelålder på 42 år. Genom att erbjuda alla medarbetare en digital föreläsning om klimakteriehälsa hoppas vi kunna öka förståelsen, bryta tabun och skapa en öppnare dialog kring kvinnors hälsa i allmänhet och om klimakteriet i synnerhet.

- Jag är helt övertygad om att en ökad förståelse för kvinnors hälsa mitt i livet kan bidra till att vi blir både ett bättre stöd som arbetskamrater men även en bättre arbetsgivare. Allt för många kvinnor söker hjälp och vård för symptom utan att man kopplar ihop det med det som händer hormonellt i kroppen, säger Marie Englund, HR-chef på Härnösands kommun. Klimakteriet är en hälsofråga och därmed en arbetsmiljöfråga som vi behöver arbeta aktivt med och våga prata om.

Diffusa symptom med stor påverkan

Att inte kunna sova, värk i muskler och leder, humörsvängningar, bristande självförtroende, vallningar, kronisk trötthet eller att inte känna igen sig själv är bara några exempel på symptom. Många av dessa är kanske inget man heller direkt förknippar med klimakteriet. Just för att ämnet traditionellt varit tabubelagt och inget man pratat öppet om är många inte heller vana att själva lyfta det i samtal med sin läkare.

Hos kvinnor mellan 45 och 60 år är psykisk och stressrelaterad ohälsa vanliga orsaker till besök i primärvården och även till långtidssjukskrivning. Genom att öka medvetenheten om klimakteriet kan många snabbare få hjälp och stöd. Det kan gälla allt från hormonbehandling och samtal till råd om kost, livsstil och motion.