Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg erbjuds istället för förskola och vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år.
Verksamheten ska stimulera barns utveckling, lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Skillnader jämfört med förskola
Pedagogisk omsorg är en inte en skolform och har ingen egen läroplan att utgå från.

Pedagogisk omsorg styrs av skolverkets allmänna råd för pedagogisk verksamhet och använder sig av förskolans läroplan i vägledande syfte.

I förskola bedrivs undervisning och utbildning, vilket inte är ett krav i pedagogisk omsorg. Sedan 1 juli 2023 finns en lagändring som säger att fler barn ska gå i förskola och få möjlighet till en bättre språkutveckling i svenska. Det innebär att kommunen genom uppsökande verksamhet ska ta kontakt med vårdnadshavare till barn som inte har en plats i förskola inför den höst då allmän förskola ska erbjudas, det vill säga hösten det år barnet fyller tre år.

Även barn som har en plats i pedagogisk omsorg, men inte förskola, omfattas av den uppsökande verksamheten.

I förskola ska det finnas högskoleutbildad personal, det finns det inga krav på för pedagogisk omsorg.

Avveckling

Skolnämnden har fattat ett beslut som säger att pedagogisk omsorg inte längre kommer finnas kvar efter den 31 juli 2024. Mer information om beslutet finns här: Protokoll skolnämnd 2023-10-27 Pdf, 257.5 kB..

Kontaktinformation till pedagogisk omsorg

Rektor har huvudansvaret för pedagogisk omsorg i Härnösand.

Tycker du att det låter intressant med pedagogisk omsorg och vill veta mer, kontakta rektor.

Inga-Lill Broman
Dagbarnvårdare
Telefon: 070-217 95 54

Marianne Nylander
Dagbarnvårdare
Telefon: 070-231 91 40

Birgitta Sjölander
Dagbarnvårdare
Telefon: 070-245 37 68

Rektor
Ulrika Hägglund
Telefon: 070-401 38 68
E-post: ulrika.hagglund@harnosand.se

Om pedagogisk omsorg

Vi är tre barnskötare som bedriver pedagogisk omsorg i kommunal regi på Norra verksamhetsområdet. Vi jobbar med barnen i våra egna hem. Barnen får delta i den dagliga vardagspedagogiken.
En dag i veckan träffas vi i Öppna förskolans lokaler på familjecentralen.

Vi är ett stabilt lag med lång erfarenhet av yrket. Gott samarbete mellan oss gör att barnen känner sig välkomna och trygga att leka och delta i verksamheten oavsett var de är. Det lägger också grund för ett väl fungerande vikariesystem, vilket innebär att barnen får vara hos någon av de andra dagbarnvårdarna är ordinarie är frånvarande.
En stor del av verksamheten baseras på att vara ute. Närheten till skogen och lekparker ger många möjligheter och alternativ. Inomhus ägnar vi oss främst till Lugnare aktiviteter som att vila, läsa leka och skapa.

Vår verksamhet

Vår målsättning
Vi vill vara en verksamhet där barnen utvecklas, lär sig hänsyn och kamratskap, får en god färdighetsgrund att stå på inför kommande utbildning och där glädje och kreativitet ses i vardagen. Kort och gott så vill vi ha trygga och glada barn och föräldrar.
Vi är miljöcertifierade genom arbete i stiftelsen Håll Sverige Rent "Grön flagg".

Det unika med oss
Vi har små och åldersblandade grupper där barnen får leka, lära och samarbeta med barn i olika åldrar. Vi ger möjligheten att vara i en liten grupp i hemmiljö, kombinerat med olika typer av verksamhet tillsammans med andra i större grupper.
Vi har flexibilitet och frihet att anpassa verksamheten efter den aktuella barngruppens behov och intressen

I leken sker lärandet så låt oss leka in kunskap
Vi värnar om barnens lust att leka och ser det som en viktig del i verksamheten där de lär sig empati, turtagning och det sociala spelet. Språk, matematik och naturkunskap vävs in i spontana och planerade aktiviteter.
Trygghet, trivsel och hälsa är några av de viktigaste hörnstenarna i vår verksamhet.