Taxor och regler inom förskola och barnomsorg

Alla folkbokförda barn i kommunen har rätt till minst 15 timmar förskola per vecka, det säger skollagen. Härnösands kommun har valt att vara mer generösa än vad lagen kräver. Här erbjuds barn till föräldralediga och arbetssökande 25 timmar förskola de veckor då det inte är lov. Dessa timmar är kostnadsfria för arbetssökande och föräldralediga från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. För barn under tre år betalas en avgift.

Plats ska erbjudas med hänsyn till vårdnadshavarens önskemål i den mån det är möjligt.

I det här dokument kan du läsa mer om vilka taxor och regler som gäller just nu.
Riktlinjer för alla huvudmän som bedriver förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Härnösands kommun Pdf, 209.1 kB.

Från 1 juli 2023 är det det här dokumentet som gäller.
Riktlinjer för alla huvudmän som bedriver förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Härnösands kommun 2023-07-01 Pdf, 213 kB.

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg från och med 2023-01-01

Det yngsta barnet räknas som barn nummer 1.

Avgiften beräknas på max 54 830 kronor/månad
Bruttoinkomst kronor/månad > 1 kr

Barn 1-3 år heltid

 • Barn 1 = 3 % av inkomsten, max 1 645 kronor
 • Barn 2 = 2 % av inkomsten, max 1 097 kronor
 • Barn 3 = 1 % av inkomsten, max 548 kronor

Barn 1-3 år föräldraledig/arbetssökande ej lov

 • Barn 1 = 1,5 % av inkomsten, max 822 kronor
 • Barn 2 = 1 % av inkomsten, max 548 kronor
 • Barn 3 = 0,5 % av inkomsten, max 274 kronor

Barn 1-3 år föräldraledig/arbetssökande med lov

 • Barn 1 = 2,2 % av inkomsten, max 1 206 kronor
 • Barn 2 = 1,5 % av inkomsten, max 822 kronor
 • Barn 3 = 0,7 % av inkomsten, max 384 kronor

Barn 3-5 år heltid (fr.o.m. 1 sep det år barnet fyller tre år)*

 • Barn 1 = 2,1 % av inkomsten, max 1 151 kronor
 • Barn 2 = 1,4 % av inkomsten, max 768 kronor
 • Barn 3 = 0,7 % av inkomsten, max 384 kronor

Barn 3-5 år föräldraledig/arbetssökande och allmän förskola (ej lov)*

 • Avgiftsfritt

Barn 3-5 år föräldraledig/arbetssökande och allmän förskola (med lov)*

 • Barn 1 = 0,6 % av inkomsten, max 329 kronor
 • Barn 2 = 0,45 % av inkomsten, max 247 kronor
 • Barn 3 = 0,22 % av inkomsten, max 121 kronor

Avgift för fritidshem från och med 2023-01-01

 • Barn 1 = 2 % av inkomsten, max 1 097 kronor
 • Barn 2 = 1 % av inkomsten, max 548 kronor
 • Barn 3 = 1 % av inkomsten max 548 kronor

*Allmän förskola för barn 3-5 år gäller från 1 september det år barnet fyller tre år.