Taxor och regler inom förskola och barnomsorg

Alla folkbokförda barn i kommunen har rätt till minst 15 timmar förskola per vecka, det säger skollagen. Här erbjuds barn till föräldralediga och arbetssökande 15 timmar förskola de veckor då det inte är lov. Dessa timmar är kostnadsfria för arbetssökande och föräldralediga från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. För barn under tre år betalas en avgift.

Plats ska erbjudas med hänsyn till vårdnadshavarens önskemål i den mån det är möjligt.

I det här dokument kan du läsa mer om vilka taxor och regler som gäller:
Riktlinjer för alla huvudmän som bedriver förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Härnösands kommun 2023-07-01 Pdf, 213 kB.

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg från och med 2024-01-01

Det yngsta barnet räknas som barn nummer 1.

Avgiften beräknas på max 56 250 kronor/månad
Bruttoinkomst kronor/månad > 1 kr

Barn 1-3 år heltid

 • Barn 1 = 3 % av inkomsten, max 1 688 kronor
 • Barn 2 = 2 % av inkomsten, max 1 125 kronor
 • Barn 3 = 1 % av inkomsten, max 563 kronor

Barn 1-3 år föräldraledig/arbetssökande ej lov

 • Barn 1 = 1,5 % av inkomsten, max 844 kronor
 • Barn 2 = 1 % av inkomsten, max 563 kronor
 • Barn 3 = 0,5 % av inkomsten, max 281 kronor

Barn 1-3 år föräldraledig/arbetssökande med lov

 • Barn 1 = 2,2 % av inkomsten, max 1 238 kronor
 • Barn 2 = 1,5 % av inkomsten, max 844 kronor
 • Barn 3 = 0,7 % av inkomsten, max 394 kronor

Barn 3-5 år heltid (fr.o.m. 1 sep det år barnet fyller tre år)*

 • Barn 1 = 2,1 % av inkomsten, max 1 181 kronor
 • Barn 2 = 1,4 % av inkomsten, max 788 kronor
 • Barn 3 = 0,7 % av inkomsten, max 394 kronor

Barn 3-5 år föräldraledig/arbetssökande och allmän förskola (ej lov)*

 • Avgiftsfritt

Barn 3-5 år föräldraledig/arbetssökande och allmän förskola (med lov)*

 • Barn 1 = 0,6 % av inkomsten, max 338 kronor
 • Barn 2 = 0,45 % av inkomsten, max 253 kronor
 • Barn 3 = 0,22 % av inkomsten, max 124 kronor

Avgift för fritidshem från och med 2024-01-01

 • Barn 1 = 2 % av inkomsten, max 1 125 kronor
 • Barn 2 = 1 % av inkomsten, max 563 kronor
 • Barn 3 = 1 % av inkomsten max 563 kronor

*Allmän förskola för barn 3-5 år gäller från 1 september det år barnet fyller tre år.