Taxor och regler inom förskola och barnomsorg

Kommunen är skyldig att erbjuda allmän förskola för alla 3-5 åringar. Verksamheten omfattar 525 timmar per år. Detta innebär att man som förälder har rätt att ha sitt barn avgiftsfritt i förskolan 15 timmar per vecka. Allmän förskola följer skolans läsår.

Vårdnadshavare väljer själva om de vill att deras barn ska delta i allmän förskola. Plats ska erbjudas med hänsyn till vårdnadshavarens önskemål i den mån det är möjligt.

I det här dokument kan du läsa mer taxor och regler
Regler och riktlinjer för förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg Pdf, 479.5 kB. (Pdf, 479.5 kB)

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg från och med 2022-01-01

Det yngsta barnet räknas som barn nummer 1.

Avgiften beräknas på max 52 410 kronor/månad
Bruttoinkomst kronor/månad > 7 000 kronor

Barn 1-3 år heltid

 • Barn 1 = 3 % av inkomsten, max 1 572 kronor
 • Barn 2 = 2 % av inkomsten, max 1 048 kronor
 • Barn 3 = 1 % av inkomsten, max 524 kronor

Barn 1-3 år föräldraledig/arbetssökande

 • Barn 1 = 1,5 % av inkomsten, max 786 kronor
 • Barn 2 = 1 % av inkomsten, max 524 kronor
 • Barn 3 = 0,5 % av inkomsten, max 262 kronor

Barn 3-5 år heltid (fr.o.m. 1 sep det år barnet fyller tre år)

 • Barn 1 = 2,1 % av inkomsten, max 1 101 kronor
 • Barn 2 = 1,4 % av inkomsten, max 734 kronor
 • Barn 3 = 0,7 % av inkomsten, max 367 kronor

För föräldralediga/arbetssökande som har barn mellan 3-5 år är förskolan avgiftsfri.

Avgift för fritidshem från och med 2022-01-01

 • Barn 1 = 2 % av inkomsten, max 1 048 kronor
 • Barn 2 = 1 % av inkomsten, max 524 kronor
 • Barn 3 = 1 % av inkomsten max 524 kronor