Taxor och regler inom förskola och barnomsorg

Alla folkbokförda barn i kommunen har rätt till minst 15 timmar förskola per vecka, det säger skollagen. Härnösands kommun har valt att vara mer generösa än vad lagen kräver. Här erbjuds barn till föräldralediga och arbetssökande 25 timmar förskola de veckor då det inte är lov. Dessa timmar är kostnadsfria för arbetssökande och föräldralediga från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. För barn under tre år betalas en avgift.

Plats ska erbjudas med hänsyn till vårdnadshavarens önskemål i den mån det är möjligt.

I det här dokument kan du läsa mer om taxor och regler
Riktlinjer för alla huvudmän som bedriver förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg i Härnösands kommun Pdf, 213.2 kB.
(Pdf, 213.2 kB)

Avgifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Avgift för förskola och pedagogisk omsorg från och med 2022-07-01

Det yngsta barnet räknas som barn nummer 1.

Avgiften beräknas på max 52 410 kronor/månad
Bruttoinkomst kronor/månad > 1 kr

Barn 1-3 år heltid

 • Barn 1 = 3 % av inkomsten, max 1 572 kronor
 • Barn 2 = 2 % av inkomsten, max 1 048 kronor
 • Barn 3 = 1 % av inkomsten, max 524 kronor

Barn 1-3 år föräldraledig/arbetssökande ej lov

 • Barn 1 = 1,5 % av inkomsten, max 786 kronor
 • Barn 2 = 1 % av inkomsten, max 524 kronor
 • Barn 3 = 0,5 % av inkomsten, max 262 kronor

Barn 1-3 år föräldraledig/arbetssökande med lov

 • Barn 1 = 2,2 % av inkomsten, max 1 167 kronor
 • Barn 2 = 1,5 % av inkomsten, max 778 kronor
 • Barn 3 = 0,7 % av inkomsten, max 389 kronor

Barn 3-5 år heltid (fr.o.m. 1 sep det år barnet fyller tre år)

 • Barn 1 = 2,1 % av inkomsten, max 1 101 kronor
 • Barn 2 = 1,4 % av inkomsten, max 734 kronor
 • Barn 3 = 0,7 % av inkomsten, max 367 kronor

Barn 3-5 år föräldraledig/arbetssökande och allmän förskola (ej lov)

 • Avgiftsfritt

Barn 3-5 år föräldraledig/arbetssökande och allmän förskola (med lov)

 • Barn 1 = 0,6 % av inkomsten, max 359 kronor
 • Barn 2 = 0,45 % av inkomsten, max 238 kronor
 • Barn 3 = 0,22 % av inkomsten, max 119 kronor

Avgift för fritidshem från och med 2022-01-01

 • Barn 1 = 2 % av inkomsten, max 1 048 kronor
 • Barn 2 = 1 % av inkomsten, max 524 kronor
 • Barn 3 = 1 % av inkomsten max 524 kronor