Kommunala förskolor

En liten flicka håller sin mamma i handen.

I Härnösands kommun finns förskolor i en lugn och trivsam småstadsmiljö med närhet till hav och Höga Kusten området.

Härnösand har 17 stycken kommunala förskolor. Vi har även öppen förskola och pedagogisk omsorg med dagbarnvårdare.

En förskola i världsklass

Inom de kommunala förskolorna i Härnösand är vår vision en förskola i
världsklass. Vi inom förskolan:

 • arbetar inspirerade av Reggio Emilias pedagogiska filosofi.
 • hjälper barnen att utveckla fler språk än det verbala. Inte minst de estetiska och de empatiska förhållningssätt som barn använder i sitt lärande och utforskande av världen. Vi ser digitala verktyg som ett av språken och arbetar för att barnen ska utveckla användbar digital kompetens.
 • ser mångfalden som berikande och flerspråkighet som en styrka. Vi arbetar
  aktivt för att barn med annat modersmål än svenska ska utveckla såväl sitt
  modersmål som det svenska språket.
 • arbetar aktivt utifrån barnkonventionen. Den utrycker barnens rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, inklusive sexuella övergrepp.

Planeringsdagar

Vi har studiedagar fyra gånger per år för att personalen ska få möjlighet till
gemensam kompetensutveckling. Om du inte har möjlighet att vara ledig erbjuder vi förskoleverksamhet, men endast med vikarier.

Verksamheten kan samordnas mellan flera enheter. Om du är i behov av plats dessa dagar ska du meddela det minst 14 dagar i förväg till rektor.

Planeringsdagar 2024
10 juni
4 september
30 oktober

Alla förskolor

Välkommen till förskolan på olika språk

Våra förskolor jobbar enligt Reggio Emilias filosofi

Förskolorna i Härnösand arbetar utifrån Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Reggio Emilia handlar om vilken barnsyn vi har, att alla barn föds rika och intelligenta med en stark drivkraft att utforska världen.

Barnen ses som kompetenta och viktiga medborgare i samhället som är värda att lyssna på. Lyssnande, dokumentation och reflektion är några av denna pedagogiska filosofis kännetecken, även olikhet är ett viktigt värde.

Förskolans arbetssätt kännetecknas av att:

 • Barn är delaktiga i sitt lärande
 • Barn lär sig genom att använda alla sina sinnen, utifrån ett forskande förhållningssätt. Barnen ställer frågor och konstruerar de problem som de vill undersöka.
 • Barn lär tillsammans med andra barn och hela sin omgivning.
 • Barn får tillgång till oändligt många olika sätt att uttrycka sig på, de hundra språken, inte minst de estetiska och de empatiska förhållningssätt som barn använder i sitt lärande och utforskande av världen.

Inskolning

I förskolan använder vi oss av föräldraaktiv inskolning. Det innbär att du eller
någon annan som känner barnet väl aktivt är med barnet i undervisningen och
rutinerna ni möter under inskolningen. Du har stor betydelse för ditt barn på
förskolan under dessa dagar. Du är tryggheten och vi på förskolan bygger upp
relationen med barnet.

Ditt barn ska i lugn och ro tillsammans med dig lära känna den nya miljön,
oss pedagoger och barnen på förskolan. Du ska få en förståelse för utbildningen
och lära känna oss pedagoger och övriga barn i gruppen.

Hur lång tid det tar med inskolning beror på ditt barns behov. Du får räkna med cirka en veckas inskolning och under den tiden finns du med på förskolan.

Vi främjar en trygg relation till er under inskolningen genom att:

 • du under inskolningen tar hand om ditt barn. Byter blöjor, klär på
  och av ditt barn o.s.v.
 • pedagogerna finns i er närhet och tar kontakt med barnet när tillfälle ges.
 • ni är tillsammans med oss så mycket som möjligt under inskolningen,
  tills du och ditt barn känner er trygga med oss. Barnet behöver inte träna
  på att bli lämnad. Vi tränar barnet att vara tillsammans med oss.
 • tillsammans avgöra när det är dags att lämna barnet.

Kläder på förskolan

Här är en lista på kläder vi önskar att ni har på förskolan för att vi ska kunna vara ute med barnen. Barnens kläder ska vara märkta med namn.

Kläder att ha på förskolan

Höst och vår

Vinter

Sommar

Fodrade stövlar

Vinterfodrade stövlar

Springskor

Tunnare mössa

Varm mössa

Solhatt eller keps

Tunnare vantar

2 par varma handskar

Ofodrade stövlar

Fodrade galonhandskar

Halskrage

Kort- och långärmad tröja

Fleecekläder

Overall

Solskyddsfaktor

Regnkläder gärna fodrat

Raggsockor

Regnkläder

Överdragsbyxor

Varm tröja

Tunnare jacka

SkaljackaErt barn behöver även extra kläder på förskolan

Antal

Kläder

2 st.

Tröjor med lång ärm

2 st.

Tröjor med kort ärm

3 par

Byxor

3 par

Strumpor

3 st.

Kalsonger eller trosor för de som inte använder blöja

Schema och frånvaro

Lägg in barnets schema i lärplattformen
I lärplattformen lägger du in schema, anmäler frånvaro för ditt barn och tar del av information från förskolan.
Vid behov kan skolledningen lägga ut information till alla vårdnadshavare via lärplattformen.

Om ni har behov att ändra ert barns schema och förlänga ordinarie tider behöver ni prata med pedagogerna i god tid innan det börjar gälla, minst 14 dagar innan.

Frånvarande
Om ditt barn ska vara hemma en dag behöver vi veta det senast klockan 08.00 för att kunna planera dagen. Lägg in barnet som frånvarande i lärplattformen om ert barn ska vara hemma eller ring och meddela er avdelning.
Meddela gärna dagen innan ditt barn kommer tillbaka till förskolan.

Vid frånvaro under en månad eller längre tid utan överenskommelse räknas
platsen som uppsagd.

Föräldrainflytande

Vi genomför inskolningssamtal, uppföljningssamtal efter inskolningen och vi har utvecklingssamtal en gång per år.

 • Tillsammans med er har vi dagliga möten vid hämtning och lämning där vi
  möts i ett samarbete runt barnet.
 • En gång per år bjuder vi in till föräldramöte.
 • Förskolorna har föräldraråd där du har möjlighet att påverka vad som händer
  på förskolan.
 • Tillsammans med er genomför vi en kartläggning över vilka språk ert barn
  möter, kartläggningen följer vi upp årligen.

Bra att veta

 • Du behöver inte ta med blöjor till ditt barn. Det finns blöjor för ditt barn
  under den tid barnet är på förskolan.
 • Barn som är inskrivna i förskolan är försäkrade för olycksfall.
  På kommunens hemsida finns information om olycksfallsförsäkringen.
 • För att barnet ska få en bra start på förskolan behöver barnet vara van vid
  att äta fast föda innan inskolningen.
 • Förskolan uppmärksammar och firar alla barns födelsedagar i vår verksamhet,
  t ex med sång och saga. Vi firar inte med något ätbart.
 • Vi försöker minimera sockerintaget, men det kan förekomma att vi serverar
  något extra ex. glass vid någon högtid och fest. Berätta för personalen på
  förskolan om ni inte vill att ert barn ska äta det.
 • Vi vill inte att man tar med sig sötsaker eller annan mat till förskolan.
 • På förskolan får det inte finnas mat, bakverk eller annat som innehåller nötter,
  jordnötter, mandel och sesamfrön eller spår av nötter på grund av allergi.

Kontaktuppgifter verksamhetschef

Verksamhetschef för förskolan
Eva Claesson
Telefon: 070-346 61 43
E-post: eva.claesson@harnosand.se

Frågor och svar om förskola

Här kan ni se de vanligaste frågorna om förskolan. Har man andra frågor kan man ställa dessa i Kundforum Länk till annan webbplats..  

Får förskolan göra avsteg i kön?
De avsteg som får göras är:

 • Barn som av resurssamordnare bedömts vara i behov av särskilt stöd.
 • Återgång efter föräldraledighet (”syskonförtur”). Gäller även för barn som varit hemma under föräldraledigheten Vad betyder begreppet syskonförtur? För att underlätta för familjer att slippa få syskon placerade på olika ställen tillämpar Härnösands kommun syskonförtur. Det innebär att om det finns kö till viss förskola/pedagogisk omsorg så har barn med syskon i den berörda förskolan/pedagogiska omsorgen förtur till plats.

Hur ansöker jag om plats på förskolan?
Ansökan om plats i förskola, familjedaghem, fritidshem eller förskoleklass görs via nedan länk.

Ansökan lämnas fyra månader före önskad placeringsdag. Det är i första hand ansökningsdatum som avgör platsen i kön (ködatum).

Här kan du ansöka om plats Länk till annan webbplats.

Hur länge kan man vara borta innan man blir av med sin plats?
Du kan vara borta som längst 3 månader efter dialog med personal eller rektor på förskolan. Vid oanmäld frånvaro som överskrider mer än 1 månad betraktas platsen som uppsagd och det bekräftas genom brev.

Hur säger jag upp vår plats på förskolan?
Anmälan om uppsägning av plats ska göras senast två månader innan barnet
ska sluta. Vi tar ut en avgift under uppsägningstiden, även om ni inte använder
platsen. Uppsägning sker via lärplattformen.

För barn som ska börja förskoleklass avslutas placeringen på förskolan 1 juli om inte vårdnadshavare väljer att avsluta platsen tidigare. Om ni är i behov av omsorg efter 1 juli ansöker ni om fritidshemsplacering via e-tjänsten.

När är förskolan öppen?
Vi öppnar tidigast vardagar 06:30 och stänger senast 18:30. Våra förskolors öppettider är anpassade efter barnens inlämnade scheman och varierar efter barngruppens behov.

Om ni har behov att ändra ert schema och förlänga förskolans öppettider (inom ramen 06:30-18:30) behöver ni prata med pedagogerna i god tid innan det börjar gälla, minst 14 dagar. Behöver ni barnomsorg andra tider kan ni ansöka om plats på kommunens Nattis.

Meddela även tillfälliga schemaförändringar i lärplattformen och till förskolan.

Vem har rätt till förskola?
Rätt till förskola har barn till vårdnadshavare folkbokförda i Härnösand som arbetar, studerar, är föräldraledig, är aktivt arbetssökande eller fått dispens.

Alla barn, oavsett förälders sysselsättning, har rätt till allmän förskola från höstterminen det år barnet fyller tre år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri.