Sörgårdens förskola

Sörgårdens förskola.

Vi erbjuder en förskola där allas lika värde står i fokus. Trygghet, glädje och delaktighet ska tillsammans med varierande miljöer, inspirera till lek och lustfyllt lärande utifrån varje barns enskilda behov.

Sörgårdens förskola ligger centralt på fastlandet med närhet till Gådeåparkens härliga grönområden, sandstrand och stenlabyrint. Vi har nära till bland annat Technichus och biblioteket dit vi enkelt kan ta oss med en promenad.

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Kontaktinformation till förskolan

Östan
Telefon: 0611-34 87 59, 070-351 99 21

Västan
Telefon: 0611-34 87 59, 070-359 97 23

Rektor
Malin Schéele
Telefon: 070-210 52 64
E-post: malin.scheele@harnosand.se

Besöksadress
Hospitalsgatan 8
871 31 Härnösand

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Östan

1-3 år

Västan

4-5 år

 

Våra lärmiljöer

Förskolan ligger nära Solenskolan som är en grundskola.
På vår gård har vi bland annat ”kompisgunga”, sandlådor och rutschkana. Detta blandat med ytor av gräs och ”sinnenas trädgård”.

Våra lokaler är uppdelade i Östan och Västan. På Östan går de yngre barnen 1-3 år och på Västan går de äldre barnen 4-5 år.
I våra lokaler finns bland annat:

 • Vår ”spegelsal” där det finns speglar och känseltavlor. Spegelsalen är ett ställe att upptäcka med våra sinnen. 
 • Ateljé
 • Ytor för lek och upptäckande

Sinnenas trädgård

I Sinnenas trädgård trivs barn och vuxna. Här finns växter, vattenfall, trädgårdssoffa, lusthus, kompost, silverkannor, odlingslådor, speglar, musik, trasmattor och en fjäril som är väldigt spännande.

Sörgårdens förskola fick projektmedel från Specialpedagogiska skolmyndigheten för att bygga Sinnenas trädgård.

Solbacka upplevelserum

Sinnesrum - Upplevelserum
Vår grundidé är att erbjuda barn i behov av särskilt stöd stimulering av sinnen enligt Snoezelenmetoden. Det gör vi i en anpassad miljö, och med ett speciellt förhållningssätt.

I vårt vita rum kan man stressa av i en skön vattensäng, njuta av lugn musik och uppleva olika ljuseffekter. I Trollhamn som är vårt naturrum händer spännande saker. Vatten porlar i dammen och jollen ligger vid bryggan. Vill man bara ta det lugnt och njuta går det bra i bollhavet till skön musik.

Vad är Snoezelenmetoden?
Ordet Snoezelen är sammansatt av två holländska ord; snuffelen ("lukta") och doezelen ("dåsa"). Innebörden i dessa två ord beskriver vad aktiviteten innehåller:

 • Att använda ett eller flera sinnen aktivt för att få information från omvärlden.
 • Att vila eller gå ner i varv.

Grundidén innebär att man erbjuder den funktionsnedsatte sinnesstimulering i en miljö kopplat till ett speciellt förhållningssätt. Det innebär att det följer med en person från vardagen för att hjälpa till och skapa en trygg atmosfär.

Medföljaren hjälper till att uppmuntra den funktionshindrade att ta initiativ, välja, utveckla lek, stimulera glädje och njutning. Denne måste även vara uppmärksam på de signaler som personen skickar ut och därmed vara öppen för det samspel som uppstår.

Tidsbokning och studiebesök
Ann Ramström  Sörgårdens förskola
Telefon: 0611-34 87 59 Mobil: 070-688 94 49

Besöksadress: Sörgårdens förskola Hospitalsgatan 8 C 871 30 Härnösand

Föräldrainflytande

Vi har under året olika aktiviteter som föräldrar bjuds in till som exempelvis lucia och vår sommarfest.

För att vårdnadshavare ska få en inblick i förskolans verksamhet skickar vi fyra gånger per år ut verksamhetsbrev. I breven kan man läsa om vad vi arbetar med och utforskar just nu.
Vårdnadshavare är varmt välkomna att besöka vår verksamhet efter överenskommelse med pedagogerna.

Hållbar utveckling

Vi på Sörgårdens förskola är Grön flagg certifierade vilket är en utmärkelse man får från Håll Sverige rent.

Våra tre utvecklingsområden inom grön flagg är:  

 • Förskolegården
  Utifrån barnens ålder och intresse vill vi upptäcka och utforska insekter, fåglar och insekter på vår gård.
 • Årstider
  Vi följer årstidsväxlingar och upptäcker att naturen är föränderlig.
 • Trygghet
  I vår likabehandlingsplan är ett av våra mål att barnen ska känna trygghet. Det viktigaste är att vi pedagoger är närvarande och härvarande. Att vi pedagoger finns där barnen är. Vi ska lyssna och se barnen!

Vi arbetar för en giftfri förskola. Det innebär att vi rensar bort många gamla leksaker och när nytt material köps in är det viktigt att materialet är giftfritt och miljövänligt.

Mer om vår verksamhet

Våra mål

 • Språk och kommunikation har hög prioritet.
 • Föränderliga miljöer utifrån barnens intressen samt behov.
 • Barn, föräldrar och personal ska känna glädje, trygghet och delaktighet på vår förskola.
 • Hög kvalitet på pedagogisk dokumentation.

Vi erbjuder planerade aktiviteter och upplevelser med utgångspunkt i läroplanen. Vi planerar och strukturerar vår verksamhet utifrån barnens intressen.
På förskolan har vi ett rikt utbud av utforskande och inspirerande material som lockar barnen till samarbete, lärande och kreativt tänkande.

I förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande som att överföra ett kulturarv - värden, traditioner och historia, språk och kunskaper - från en generation till nästa.

Övningsskola

Vår förskola är en så kallad övningsförskola. Det innebär att studenter från Mittuniversitetet gör sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss. Alla pedagoger på förskolan har gått utbildning för det och vi har förskollärare som har utbildning inom handledning.