Grönbackens förskola

Grönbackens förskola.

Grönbackens förskola ligger på Härnön i ett grönt parkområde vid Brännaskolan med havsutsikt mot norra inloppet av hamnen. På förskolan finns fyra avdelningar.

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Kontaktinformation till förskolan

Humlan
Mobil: 070-191 76 79
Nyckelpigan
Mobil: 070-910 13 51
Trollebo
Mobil: 070-300 46 72
Papegojan
Mobil: 070-911 73 24

Rektor
Ulrika Hägglund
Telefon: 070-401 38 68
E-post: ulrika.hagglund@harnosand.se

Besöksadress
Skolgränd 2
871 31 Härnösand

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Humlan

1-3 år

Trollebo

1-3 år

Nyckelpigan

3-4 år

Papegojan

4-5 år

 

Våra lärmiljöer

Våra lärmiljöer skapas utifrån barnens intresse, nyfikenhet, behov och förutsättningar. Vi gör mötesplatser där barnen kan mötas och utbyta erfarenheter och tankar. Vi tror på det kompetenta barnet. Vår förskola vill ge dem möjligheter att utforska, upptäcka och lära tillsammans.

Förskolan har närhet till skog, strand, lekplatser, bibliotek och idrottsanläggning. Vi vistas ute minst en gång per dag.

Föräldrainflytande

Förskolan bjuder in till vårfest där vårdnadshavare tar med sig egen mat att grilla tillsammans med barn och pedagoger.

Vårdnadshavare är välkomna att besöka sitt barn på förskolan. Vi vill dock att man berättar detta i förväg.

Hållbar utveckling

Vi följer vår läroplan för förskolan. ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället” (Lpfö18).

Mer om vår verksamhet

Mål

Vår verksamhet formas av att alla ska kunna känna glädje, trygghet och delaktighet. Det gäller alla så som barn, personal och föräldrar. På förskolan ska det vara roligt och lärorikt där leken har en stor betydelse.

Vi vill ta hand om varandras kompetenser, förmågor och olikheter där alla är en tillgång.

Tillsammans vill vi utveckla en bra grund för ett livslångt lärande hos barnen med framtidstro.

Arbetssätt

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan. Det gör vi med pedagogisk dokumentation som verktyg tillsammans med barnen. Utifrån ett demokratiskt arbetssätt lyssnar vi på barnens tankar, idéer och intressen. Genom den pedagogiska dokumentationen, planering, reflektion och utvärdering utvecklar vi vår verksamhet och undervisning.

På förskolan arbetar en pedagogista som vi har som tillgång vid våra pedagogiska råd. På dessa råd diskuterar vi kring litteratur, förhållningssätt, kunskapssyn och barnsyn.

För att främja barnens utveckling inom språk använder vi oss bland annat av tecken som stöd.