Stigsjö förskola

Stigsjö förskola erbjuder en varierande utemiljö som används mycket. Det gäller både den egna gården samt den övriga närmiljön som till exempel: byn, skogen och vattendragen.

Barnen får stora möjligheter till lek och rörelse i kuperad terräng, frisk luft, upplevelser av djur och natur. Förskolan har kontinuerligt samarbete med skola, förskoleklass och äldreboende.

Läroplanen för förskolan ligger till grund för verksamheten och har sin inspiration ifrån barnens intressen, spontana lek och funderingar. Detta för att skapa en lärorik och upptäckande miljö både inne och ute.

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Kontaktinformation till förskolan

Förskolan
Telefon: 0611-34 88 37

Köket
Telefon: 0611-34 87 37

Rektor
Ulrika Ellenberg
Telefon: 073-275 40 42
E-post: ulrika.ellenberg@harnosand.se

Besöksadress
Brunne 421
871 92 Härnösand

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Hallon

1-2 år

Smultron

2-4 år

Blåbär

4-5 år


Våra lärmiljöer

Lärmiljöerna inomhus förändras utifrån barnens intressen och behov. Vi prioriterar miljöer för:

 • Skapande och målande
 • Olika former av byggande
 • Möjlighet till rollekar
 • Forskande i naturvetenskapliga fenomen
 • Modern teknik
 • Bokstäver och siffror
 • Djur och natur.

Förskolan har en matsal i mitten av huset. När barnen ska sova gör de det på avdelningen för de minsta barnen.

Gården har kvar mycket av sin ursprungliga kuperade natur och är varierande. Det ger barnen stora möjligheter att utveckla sin uppfattning av kroppen och motorik.

Vi gör ofta promenader och utflykter i förskolans närmiljö:

 • Skogen, ängarna och lantgårdarna
 • Affären / Miljöstationen
 • Förskoleklass och Brunneskolan inklusive gymnastiksal och utemiljö

Föräldrainflytande

Föräldrar är välkomna att vara med sitt barn i förskolan. Vi vill att man meddelar detta i förväg för matens och de övriga barnens skull.

Hållbar utveckling

Stigsjö förskolas syfte för verksamheten är att berika barnens erfarenheter och upplevelser av närmiljön under alla årstider, på ett sådant sätt som är bra/snällt mot miljön och oss själva.

Förskolans mål är att ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 • intresse för och förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära

Vi arbetar för en giftfri förskola, det innebär att vi rensar bort många gamla leksaker. När nytt material köps in är det viktigt att materialet är giftfritt och miljövänligt.

Barnen i förskolan är en aktiv del i återvinning, återbruk, plocka skräp, odla och skörda.
Vi förlägger mycket av vår verksamhet utomhus, stora delar av året. Inomhus arbetar vi med att skapa ljuddämpande miljöer.

Mer om vår verksamhet

Målsättningen för förskolan är att värdeorden Lugn och Trygg ska genomsyra verksamheten. Alla som vistas i förskolan ska bli sedda, hörda och få utrymme att utveckla sitt lärande kring det de visar intresse för. För att ge bra förutsättningar arbetar vi bland annat med att skapa ljuddämpande miljöer.

Alla barn ska få förutsättningar att möta och utveckla sin förmåga i kommunikation. Det gäller både kommunikation via språk och andra sätt att uttrycka sig som t.ex. skapande, dans och musik, ostörd lek, fantasi, empati samt respekt för andra och vår miljö m.m.

Arbetet med Grön Flagg ska vara en naturlig del av den vardagliga verksamheten. Vill ni veta mer om Grön Flagg kan ni läsa under Miljöarbete.