Tullportens förskola

Vår förskola har nära till Tullportsparken med lekplats och stora grönområden. Med en kort promenad från förskolan kan vi ta oss till skogen och göra utflykter.

Härnösands bibliotek, Konsthallen och Technichus ligger på gångavstånd från förskolan. Förskolorna Sörgården, Kullen, Orren och Villan ligger i vårt närområde.

Vi erbjuder ett lustfyllt lärande i en inbjudande miljö som vi formar utifrån barnens intressen. Vi är inspirerade av Reggio Emilia filosofins förhållningssätt. Det bidrar till att vi har valt att se ett barn med stor kompetens, som upptäcker och utforskar sin omvärld med stöd av medforskande vuxna och barn.

Tullporten har tre värdeord som genomsyrar vår verksamhet:
 
Glädje
Det ska vara roligt att komma till förskolan och man ska känna sig välkommen.
Barnen ska få känna att de lyckas.

Omtanke
Vi uppmuntrar barnen att visa empati och omtänksamhet.  Vi bryr oss om varandra och låter alla barn få plats i leken utifrån sina förutsättningar.

Trygghet
Genom att vara närvarande och lyssnande pedagoger ger vi barnen trygghet. Med omsorg om varandra skapar vi samhörighet.

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Information

Fortbildningsdag 10 januari och 17 juni 2022.
All ordinarie personal är på utbildning. Om ni har behov av barnomsorg denna dag meddelar ni rektor så snart som möjligt, dock senast en vecka före datumet. Barnomsorgen kan komma att samordnas.

Kontaktinformation till förskolan

Storsidan
Telefon: 0611-34 88 53, 070-351 97 11

Lillsidan
Telefon: 0611-34 88 54, 070-340 19 03

Köket
Telefon: 0611-34 88 61, 073-274 07 12

Tf. Rektor
Ulrika Hägglund
Telefon: 070-401 38 68
E-post: ulrika.hagglund@harnosand.se

Besöksadress
Sköldgatan 1
871 41 Härnösand

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Lillsidan

1-3 år

Storsidan

4-5 år


Våra lärmiljöer

I vår verksamhetsidé framhåller vi vikten av att känna glädje och trygghet. Vi följer varje barns lärande och har fokus på språk och barns möjlighet att uttrycka sig på flera olika sätt. Mångfald är en viktig del i vår verksamhet då förskolan har barn med flera olika nationaliteter.

Vi ändrar miljöerna efter barnens intresse och använder blandade material för att inspirera till olika lekar.

Utemiljön

Vi tycker att utemiljön är viktig och vill göra den inbjudande, utmanande och lärande för barnen. På gården finns en kulle, klätterträd, vattentunna, stora gräsytor, sandlådor, grill/samlingsplats samt små mötesplatser för barn i olika åldrar. Vi har även en utescen där vi uppträder för föräldrarna vid exempelvis lucia och sommarfester.

Lillsidan

Lillsidan består av två flyglar som heter Månen och Stjärnan. När barnen börjar på Lillsidan lägger vi stor vikt vid att de ska känna sig trygga på förskolan. De får utforska de nya miljöerna i sin egen takt.

Under hela dagen delar vi in barnen i mindre grupper för att de ska få vistas i mindre sammanhang. Under förmiddagen är vi indelade i två grupper med barn som är 1-2 år och en grupp med 3 åringar.

Storsidan

Lokalerna består av två flyglar som binds samman av en korridor. Miljöerna är organiserade så att barnen kan utforska, upptäcka och leka tillsammans. För oss är det viktigt att allt material är tillgängligt så att barnen själva kan välja vad de vill göra.

Arbetet på förskolan sker i projektform. Det innebär att vi låter barnens intressen få styra val av projekt och innehåll. Pedagogerna planerar och genomför aktiviteter med barnen i mindre grupper.

Föräldrainflytande

Vi ser samverkan med föräldrar som en viktig del i vår verksamhet. Varje dag möter vi föräldrar i hallen vid hämtning och lämning. Det är viktiga stunder när vi kan ge och få information om barnen.

Varje höst har vi ett föräldramöte där vi informerar om kommande läsår.
Under vårterminen har vi utvecklingssamtal med samtliga föräldrar.

När det börjar ett nytt barn på förskolan har vi ett inskrivningssamtal med vårdnadshavare. Vi har uppföljningssamtal när barnet har gått en tid på förskolan.

Vi bjuder också in föräldrar och andra närstående till sommarfest, luciafirande samt öppet hus.
Föräldrar är välkomna att besöka förskolan och sitt barn under dagen. Det är bra om man meddelar detta i förväg.

Inskolning

Inskolningen är vanligtvis tre dagar men ibland kan den bli längre. Under dessa dagar är förälder/föräldrarna eller annan nära vuxen med hela tiden.
Denna form av inskolning gör att den vuxna som är med får en helhetsbild av förskolans verksamhet, rutiner och lär känna oss personal. 

Kläder på förskolan

Här är en lista på kläder vi önskar att ni har på förskolan för att vi ska kunna vara ute med barnen. Barnens kläder ska vara märkta med namn.

Kläder att ha på förskolan

Höst och vår

Vinter

Sommar

Fodrade stövlar

Vinterfodrade stövlar

Springskor

Tunnare mössa

Varm mössa

Solhatt/keps

Tunnare vantar med tumme

2 par varma tumhandskar

Solskyddsfaktor

Fodrade galonhandskar

Halskrage

Kort- och långärmad tröja

Fleecekläder

Overall

Ofodrade stövlar

Regnkläder gärna fodrat

Raggsockar

Regnkläder


Hjälm med grönt spänne (om man har möjlighet)


 

Extra kläder

Antal

Kläder

2 st.

Tröjor med lång ärm

2 st.

Tröjor med kort ärm

3 par

Byxor

3 par

Strumpor

3 st.

Kalsonger eller trosor för de som inte använder blöja

Hållbar utveckling

Tullportens förskola är miljöcertifierad sedan år 2016 och arbetar utifrån Grön flagg för hållbar utveckling.
 
Vi arbetar med området närmiljö där vi har fokusområdena:

  • Trafik och fordon
  • Återvinning
  • Skog och park

Mer om vår verksamhet

Vi är en förskola med glädje och trygghet som grund. Varje barn är en tillgång i ett gemensamt lärande. Kommunikation och skapande är viktiga delar av vår verksamhet. Här kan ni läsa om våra mål:

Att organisera dagen så att barnen känner sig trygga och glada.

  • Vi formar dagliga rutiner i verksamheten.
  • Vi ger positiv respons till det som är bra och stöd till det som är svårt.

Att se och arbeta från varje barns förmågor och intresse.

  • Vi arbetar med barnen i mindre grupper där vi dokumenterar barns lärande.
  • Vi utformar lärmiljöer som kan förändras efter barnens behov och lekar.

Att väcka barns nyfikenhet och utveckla deras lärande genom olika sätt att uttrycka sig.

  • Låta estetiska sätt att uttrycka sig vara en del i vår verksamhet

Pedagogistans roll och uppdrag

Att värna de demokratiska värdena genom att sammanlänka värdegrundsfrågor, styrdokument, teorier och litteratur med den vardag pedagogerna befinner sig i tillsammans med barnen. Bevaka hur dessa värden genomsyrar verksamheten.

Att i samarbete med skolledningen utveckla den pedagogiska verksamheten. Tillsammans med rektorerna hålla i övergripande delar såsom organisation och arbetssätt, stödja pedagogerna i kvalitetsredovisningar och lokala arbetsplaner.

Att driva lärgrupper/utvecklingsgrupper, t.ex. Pedagogiska rådet, workshops på Regnbågen. Hålla sig uppdaterad i den senaste forskningen, Ta fram litteratur och fortbildningsområden som är aktuella.

Att ta emot barngrupper, arbetslag och studiebesök i regnbågen.

Att delta i nätverket Förskoleforum i kommunen. Samverka med andra Pedagogistor och inspirera till möten förskolor emellan och till ökad samverkan med föräldrar och övriga samhället.

Att delta på arbetslagens reflektionstid, arbeta för en reflekterande kultur, ställa frågor, vara tankeväckare, igångsättare, ge nya infallsvinklar, uppmuntra och stödja pedagogerna. Ser till att tid och fokus hålls, att allas röst blir hörd och att minnesanteckningar skrivs, förvaras och följs upp.

Särskilt ansvara för att tillsammans med övriga pedagoger:
Bevaka att lärprocesser synliggörs och fortgår, genom att verksamheten och projekten, observeras, reflekteras, genomförs och utvärderas med hjälp av pedagogisk dokumentation. Dokumentationer och miljön ska visa vilket lärande som pågår på förskolan.

Arbeta för att den pedagogiska verksamheten struktureras efter det pedagogiska året.
Ständigt reflektera kring barnens miljö och möjlighet att mötas, uppleva, förundras, undersöka och utveckla olika uttryckssätt och reflektionsformer genom de ”100 språken”.

Stödja ett gemensamt utforskande hos barn, föräldrar och pedagoger genom arbete med undersökningsbara projekt. Hjälpa till att begränsa, fördjupa, analysera, sammanfatta och gå vidare.

Reflektera kring vårt förhållningssätt, arbetssätt, vår barnsyn, kunskaps- och lärandesyn.

Att vårdnadshavare får ta del av fyra verksamhetsbrev per år som även arkiveras på förskolan i kvalitetssäkringspärmen samt digitalt.