Tullportens förskola

Vår förskola har nära till Tullportsparken med lekplats och stora grönområden. Med en kort promenad från förskolan kan vi ta oss till skogen och göra utflykter.

Härnösands bibliotek, Konsthallen och Technichus ligger på gångavstånd från förskolan. Förskolorna Sörgården och Orren ligger i vårt närområde.

Vi erbjuder ett lustfyllt lärande i en inbjudande miljö som vi formar utifrån barnens intressen. Tullporten har tre värdeord som genomsyrar vår verksamhet:
 
Glädje
Det ska vara roligt att komma till förskolan och man ska känna sig välkommen.
Barnen ska få känna att de lyckas.

Omtanke
Vi uppmuntrar barnen att visa empati och omtänksamhet.  Vi bryr oss om varandra och låter alla barn få plats i leken utifrån sina förutsättningar.

Trygghet
Genom att vara närvarande och lyssnande pedagoger ger vi barnen trygghet. Med omsorg om varandra skapar vi samhörighet.

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Kontaktinformation till förskolan

Storsidan
Telefon: 070-351 97 11

Lillsidan
Telefon: 0611-34 88 54, 070-340 19 03

Köket
Telefon: 0611-34 88 61, 073-274 07 12

Rektor
Malin Schéele
Telefon: 070-210 52 64
E-post: malin.scheele@harnosand.se

Besöksadress
Sköldgatan 1
871 41 Härnösand

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Lillsidan

1-3 år

Storsidan

4-5 år


Våra lärmiljöer

I vår verksamhetsidé framhåller vi vikten av att känna glädje och trygghet. Vi följer varje barns lärande och har fokus på språk och barns möjlighet att uttrycka sig på flera olika sätt. Mångfald är en viktig del i vår verksamhet då förskolan har barn med flera olika nationaliteter.

Vi ändrar miljöerna efter barnens intresse och använder blandade material för att inspirera till olika lekar.

Utemiljön

Vi tycker att utemiljön är viktig och vill göra den inbjudande, utmanande och lärande för barnen. På gården finns en kulle, klätterträd, vattentunna, stora gräsytor, sandlådor, grill/samlingsplats samt små mötesplatser för barn i olika åldrar. Vi har även en utescen där vi uppträder för föräldrarna vid exempelvis lucia och sommarfester.

Lillsidan

Lillsidan består av två flyglar som heter Månen och Stjärnan. När barnen börjar på Lillsidan lägger vi stor vikt vid att de ska känna sig trygga på förskolan. De får utforska de nya miljöerna i sin egen takt.

Under hela dagen delar vi in barnen i mindre grupper för att de ska få vistas i mindre sammanhang. Under förmiddagen är vi indelade i två grupper med barn som är 1-2 år och en grupp med 3 åringar.

Storsidan

Lokalerna består av två flyglar som binds samman av en korridor. Miljöerna är organiserade så att barnen kan utforska, upptäcka och leka tillsammans. För oss är det viktigt att allt material är tillgängligt så att barnen själva kan välja vad de vill göra.

Arbetet på förskolan sker i projektform. Det innebär att vi låter barnens intressen få styra val av projekt och innehåll. Pedagogerna planerar och genomför aktiviteter med barnen i mindre grupper.

Föräldrainflytande

Vi bjuder in vårdnadshavare och andra närstående till sommarfest, luciafirande samt öppet hus.
Vårdnadshavare är välkomna att besöka förskolan och sitt barn under dagen. Det är bra om man meddelar detta i förväg.

Hållbar utveckling

Tullportens förskola är miljöcertifierad sedan år 2016 och arbetar utifrån Grön flagg för hållbar utveckling.
 
Vi arbetar med området närmiljö där vi har fokusområdena:

  • Trafik och fordon
  • Återvinning
  • Skog och park

Mer om vår verksamhet

Vi är en förskola med glädje och trygghet som grund. Varje barn är en tillgång i ett gemensamt lärande. Kommunikation och skapande är viktiga delar av vår verksamhet. Här kan ni läsa om våra mål:

Att organisera dagen så att barnen känner sig trygga och glada.

  • Vi formar dagliga rutiner i verksamheten.
  • Vi ger positiv respons till det som är bra och stöd till det som är svårt.

Att se och arbeta från varje barns förmågor och intresse.

  • Vi arbetar med barnen i mindre grupper där vi dokumenterar barns lärande.
  • Vi utformar lärmiljöer som kan förändras efter barnens behov och lekar.

Att väcka barns nyfikenhet och utveckla deras lärande genom olika sätt att uttrycka sig.

  • Låta estetiska sätt att uttrycka sig vara en del i vår verksamhet