Tjäderns förskola

På vår förskola sätter vi barnet i centrum och utgår från deras tänkande samt egna funderingar kring omvärlden. Trygghet, hänsyn och respekt för varandra är viktiga byggstenar i vår verksamhet. Leken utgör grunden för barns utveckling och lärande och är en självklar del i vårt arbete.

Tjäderns förskola ligger på området Stenhammar med närhet till skog och Vårdkasens friluftsområde.

För oss är det viktigt att barnen ska få upptäcka, utforska och uppleva så mycket som möjligt under sin tid på förskolan. Vi jobbar med teman utifrån barnens intressen, erfarenhet, motivation och drivkraft att söka kunskap. På så sätt arbetar vi mot läroplanens alla mål.

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Information

Fortbildningsdagar:
5 september och 31 oktober 2022.
9 januari och 12 juni 2023.
All ordinarie personal är på utbildning. Om ni har behov av barnomsorg denna dag meddelar ni rektor så snart som möjligt, dock senast två veckor före datumet. Barnomsorgen kan komma att samordnas.

Kontaktinformation till förskolan

Junibacken
Telefon: 0611-34 87 58
Mobil: 070-384 60 79

Bullerbyn
Telefon: 0611-34 87 51
Mobil: 070-215 19 47

Lönneberga
Telefon: 0611-34 87 52
Mobil: 070-215 09 79

Villekulla
Telefon: 0611-34 87 53
Mobil: 070-225 85 76

Saltkråkan
Telefon: 0611-34 87 56
Mobil: 070-225 71 63

Rektor
Karin Petersson
Telefon: 073-460 29 23
E-post: karin.petersson@harnosand.se

Besöksadress
Tjädervägen 114
871 65 Härnösand

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Junibacken

1-3 år

Saltkråkan

1-3 år

Lönneberga

4-5 år

Bullerbyn

4-5 år

Villekulla

3 år


Våra lärmiljöer

Tjäderns förskola har en fin utemiljö med närhet till en stor lekpark. Skog och grönområden finns inom kortare gångavstånd.

Vi har gångavstånd från förskolan in till Härnösands centrum där vi bland annat besöker Sambiblioteket och Technichus. Förskolan har även bra förbindelse med bussar.

I våra lokaler har vi tillgång till olika utrymmen som till exempel:

 • Ateljé
 • Snickeri- och limverkstad
 • Bygg- och konstruktionsrum
 • Pool samt rörelserum

Föräldrainflytande

Som vårdnadshavare är ni varmt välkomna att besöka ert barn under en dag eller en del av en dag på förskolan. Vill ni göra ett besök vill vi att ni meddelar personalen i förväg vilken dag ni planerar att komma.

Föräldramöte
Varje höst bjuder förskolan in till föräldramöte där personalen på förskolan bland annat ger information om verksamheten. Informationen sker bland annat genom bildspel och film av barnens dagar på förskolan.

Veckobrev
Varje avdelning skickar ut veckobrev där veckans aktiviteter och information finns med. På så sätt får vårdnadshavare en god inblick i vad som händer på förskolan.

Samtal
En gång varje läsår som vanligt vis blir under vårterminen, bjuder vi in till ett samtal kring barnet. Vid önskemål kan fler samtal erbjudas

Föräldraråd

På Tjäderns förskola har vi ett föräldraråd. I rådet får föräldrarna en inblick i vår verksamhet och möjlighet att påverka. Syftet med föräldrarådet är att:

 • Bidra till att skapa en förskola där barnen får en utvecklande, trygg och rolig plats att vara på.
 • Framföra och representera föräldrarnas frågor till ledning och anställda.
 • Vara förskolans samtalspartner i förändringar och utveckling.
 • Följa upp förändringar som sker på förskolan.
 • Vara förskolans representant mot myndigheter och andra externa organisationer.

Val av representanter för föräldrarådet görs inför varje läsår och sker lämpligen på höstterminens föräldramöte. Målet är att på varje avdelning utse två representanter. Under ett läsår har vi ungefär tre möten.

Inskolning

På Tjäderns förskola använder vi tredagars aktiv föräldrainskolning. Det innebär att du/ni som förälder är med ert barn på förskolan i tre dagar. Under den tiden ska du/ni som förälder finnas med ert barn i alla situationer som uppstår under dagen på förskolan. Vi är måna om att både föräldrar och barn ska känna sig trygga hos oss.

 • Under inskolningen är det du som förälder som tar hand om ditt barn. Du byter blöjor, klär på och av samt lägger ditt barn på vilan och så vidare.
 • Personalen finns i din närhet och låter barnet bestämma när de vill ta kontakt.
 • Barnet behöver inte träna på att bli lämnad, utan på att vara tillsammans med oss. Var tillsammans med oss så mycket som möjligt under inskolningen så att du och ditt barn accepterar och känner er trygga med oss.

Denna typ av inskolning ger både barn och föräldrar tid att vänja sig vid förskolans rutiner och miljö. Barnet blir då lämnat i en miljö som de fått uppleva i trygghet tillsammans med föräldern. Ni föräldrar kommer få en god inblick i hela verksamheten samt lära känna oss pedagoger på förskolan.

Kläder på förskolan

Här är en lista på kläder vi önskar att ni har på förskolan för att vi ska kunna vara ute med barnen. Barnens kläder ska vara märkta med namn.

Kläder att ha på förskolan

Höst och vår

Vinter

Sommar

Fodrade stövlar

Vinterfodrade stövlar

Springskor

Tunnare mössa

Varm mössa

Solhatt/keps

Tunnare vantar med tumme

2 par varma tumhandskar

Ofodrade stövlar

Fodrade galonhandskar

Halskrage

Kort- och långärmad tröja

Fleecekläder

Overall

Solskyddsfaktor

Regnkläder gärna fodrat

Raggsockar

Regnkläder

Överdragsbyxor


Tunnare jacka

Skaljacka

 


 

Extra kläder

Antal

Kläder

2 st.

Tröjor med lång ärm

2 st.

Tröjor med kort ärm

3 par

Byxor

3 par

Strumpor

3 st.

Kalsonger eller trosor för de som inte använder blöja

Hållbar utveckling

Tjäderns förskola har fått utmärkelsen skola för hållbar utveckling.

Vi arbetar för att integrera frågor som rör hållbar utveckling som miljö, sociala och ekonomiska frågor. När vi arbetar med hållbar utveckling är tanken att barnen själva ska vara delaktiga i processen. I och med att barnen får vara med förbereder vi dem för skolgång och framtiden. Tillsammans med Gånsviks förskola och Gerestaskolan har vi ett gemensamt tänk gällande hållbarhet. Inför detta läsår har vi enats om att lägga fokus på temat Hälsa.

Exempel på arbete utifrån hållbarhetstänket är att vi vistas utomhus . För att utevistelsen ska bli mer rolig och varierad för barnen har vi börjat bygga upp olika pedagogstyrda aktiviteter utomhus. Exempel på aktiviteterna är:

 • Hinder- och teknikbana
 • Legostation
 • Ateljé
 • Vattenlek

Vi har ofta rörelseaktiviteter både inomhus och utomhus.

Vi försöker se över hur vi använder våra resurser. Vi lär barnen att inte slösa med till exempel papper vid skapande.

Förskolan vill att föräldrar berättar om eventuell ledighet för att bespara förskolan från matsvinn samt intag av vikarier. Detta för att använda våra resurser där de behövs bäst.

Mer om vår verksamhet

Våra mål

Vårt arbete inom förskolan styrs av en läroplan (Lpfö 98, reviderad 2016) som anger mål och riktlinjer för verksamheten. Tjäderns förskola har förutom arbetet mot läroplanen egna verksamhetsmål som under läsåret 2017/2018 är Hälsa och IKT - Informations- och kommunikationsteknik.

Hälsa

 • Att skapa lugna lärmiljöer
 • Att medvetet och organiserat främja barns fysiska aktivitet
 • Att medvetet tillsammans med barnen arbeta för en god arbetsmiljö

IKT – Informations- och kommunikationsteknik

 • Att alla pedagoger ska känna sig bekväm att använda sig av IKT verktyg
 • Att alla barn på ett naturligt och lustfyllt sätt ska möta IKT verktyg i den dagliga verksamheten (tema/övrig verksamhet)

Vi strävar efter att ge barnen upplevelser genom olika aktiviteter, på förskolan, naturen och i samhället.

Trygghet anser vi är en grund för barnens lärande. Vi lägger därför stor vikt vid att skapa en god kontakt med föräldrar samt att bemöta barn och vuxna på ett respektfullt sätt.

Tjäderns förskola vill hjälpa barnen med deras självkänsla samt vara närvarande och möta barnen på deras nivå samt alltid vara tillgänglig med en trygg famn vid behov.

Vi anser även att det är viktigt att skapa inspirerande och utmanande miljöer där materialet är tillgängligt för barnen. Det är barnens intressen som styr miljöernas utformning.