Tjäderns förskola

På vår förskola sätter vi barnet i centrum och utgår från deras tänkande samt egna funderingar kring omvärlden. Trygghet, hänsyn och respekt för varandra är viktiga byggstenar i vår verksamhet. Leken utgör grunden för barns utveckling och lärande och är en självklar del i vårt arbete.

Tjäderns förskola ligger på området Stenhammar med närhet till skog och Vårdkasens friluftsområde.

För oss är det viktigt att barnen ska få upptäcka, utforska och uppleva så mycket som möjligt under sin tid på förskolan. Vi jobbar med teman utifrån barnens intressen, erfarenhet, motivation och drivkraft att söka kunskap. På så sätt arbetar vi mot läroplanens alla mål.

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Kontaktinformation till förskolan

Junibacken
Mobil: 070-384 60 79

Bullerbyn
Mobil: 070-215 19 47

Lönneberga
Mobil: 070-215 09 79

Villekulla
Mobil: 070-225 85 76

Saltkråkan
Mobil: 070-225 71 63

Rektor
Karin Petersson
Telefon: 073-460 29 23
E-post: karin.petersson@harnosand.se

Besöksadress
Tjädervägen 114
871 65 Härnösand

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Junibacken

1-3 år

Saltkråkan

1-3 år

Lönneberga

3-4 år

Bullerbyn

1-2 år

Villekulla

4-5 år


Våra lärmiljöer

Tjäderns förskola har en fin utemiljö med närhet till en stor lekpark. Skog och grönområden finns inom kortare gångavstånd.

Vi har gångavstånd från förskolan in till Härnösands centrum där vi bland annat besöker Sambiblioteket och Technichus. Förskolan har även bra förbindelse med bussar.

I våra lokaler har vi tillgång till olika utrymmen som till exempel:

 • Ateljé
 • Snickeri- och limverkstad
 • Bygg- och konstruktionsrum
 • Pool samt rörelserum

Föräldrainflytande

Som vårdnadshavare är ni varmt välkomna att besöka ert barn under en dag eller en del av en dag på förskolan. Vill ni göra ett besök vill vi att ni meddelar personalen i förväg vilken dag ni planerar att komma.

Veckobrev
Varje avdelning skickar ut veckobrev där veckans aktiviteter och information finns med. På så sätt får vårdnadshavare en god inblick i vad som händer på förskolan.

Hållbar utveckling

Tjäderns förskola har fått utmärkelsen skola för hållbar utveckling.

Vi arbetar för att integrera frågor som rör hållbar utveckling som miljö, sociala och ekonomiska frågor. När vi arbetar med hållbar utveckling är tanken att barnen själva ska vara delaktiga i processen. I och med att barnen får vara med förbereder vi dem för skolgång och framtiden. Tillsammans med Gånsviks förskola och Gerestaskolan har vi ett gemensamt tänk gällande hållbarhet. Inför detta läsår har vi enats om att lägga fokus på temat Hälsa.

Exempel på arbete utifrån hållbarhetstänket är att vi vistas utomhus . För att utevistelsen ska bli mer rolig och varierad för barnen har vi börjat bygga upp olika pedagogstyrda aktiviteter utomhus. Exempel på aktiviteterna är:

 • Hinder- och teknikbana
 • Legostation
 • Ateljé
 • Vattenlek

Vi har ofta rörelseaktiviteter både inomhus och utomhus.

Vi försöker se över hur vi använder våra resurser. Vi lär barnen att inte slösa med till exempel papper vid skapande.

Mer om vår verksamhet

Våra mål

Vårt arbete inom förskolan styrs av en läroplan (Lpfö 98, reviderad 2016) som anger mål och riktlinjer för verksamheten. Tjäderns förskola har förutom arbetet mot läroplanen egna verksamhetsmål som är Hälsa och IKT - Informations- och kommunikationsteknik.

Hälsa

 • Att skapa lugna lärmiljöer
 • Att medvetet och organiserat främja barns fysiska aktivitet
 • Att medvetet tillsammans med barnen arbeta för en god arbetsmiljö

IKT – Informations- och kommunikationsteknik

 • Att alla pedagoger ska känna sig bekväm att använda sig av IKT verktyg
 • Att alla barn på ett naturligt och lustfyllt sätt ska möta IKT verktyg i den dagliga verksamheten (tema/övrig verksamhet)

Vi strävar efter att ge barnen upplevelser genom olika aktiviteter, på förskolan, naturen och i samhället.

Trygghet anser vi är en grund för barnens lärande. Vi lägger därför stor vikt vid att skapa en god kontakt med föräldrar samt att bemöta barn och vuxna på ett respektfullt sätt.

Tjäderns förskola vill hjälpa barnen med deras självkänsla samt vara närvarande och möta barnen på deras nivå samt alltid vara tillgänglig med en trygg famn vid behov.

Vi anser även att det är viktigt att skapa inspirerande och utmanande miljöer där materialet är tillgängligt för barnen. Det är barnens intressen som styr miljöernas utformning.