Älandsbro förskola

Älandsbro förskola.

Vårt mål är att skapa en positiv och trivsam miljö där alla ska känna glädje, trygghet, delaktighet, lust och nyfikenhet att utforska och lära.

Älandsbro förskola ligger cirka en mil norr om Härnösand.
Förskolan ligger i nära anslutning till skolan och har nära till natur med äng, skog och vatten.

I verksamheten ger vi plats för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande. I utomhusvistelsen ges möjlighet till lek och aktiviteter i planerad miljö och natur. Dagsrytmen och miljöerna är anpassad efter barnens ålder, utveckling och intressen.

Förskolan har ett konto på instagram där man kan se delar av verksamheten vårt användarnamn är alandsbroforskola.

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Kontaktinformation till förskolan

Axet, Vetet och Grynet
Telefon: 0611-34 89 15

Havret och Strået
Telefon: 0611-34 89 45

Rektor
Jessica Hällberg
Telefon: 070-210 13 15
E-post: jessica.hallberg@harnosand.se

Besöksadress
Äland 109
871 71 Älandsbro

Avdelningar

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Axet/Kornet

1-3 år

Vetet

1-3 år

Grynet

1-3 år

Havret

3-5 år

Strået

3-5 år

 

Våra lärmiljöer

På förskolan finns en grupp som ansvarar för inne-/utemiljön. Gruppen har pedagoger från olika avdelningar som arbetar för att de olika miljöerna ska vara stimulerande, utmanande och meningsfulla för alla barn på förskolan.

Våra olika miljöer förändras efter barnens behov och intressen.

På förskolan har vi en odlings plats där barnen är delaktiga vid odling och skörd.

Vår närmiljö nyttjas flitigt i undervisningen. Besök sker ofta i skogen och vid havet där olika former av undervisning äger rum, både planerad och spontan.

Förskolan har närhet till både skola, skridskobana och gymnastiksal. Det gör det möjligt att erbjuda barn att åka skridskor samt att ha gymnastik/rörelse i gympasalen.

Föräldrainflytande

Vårdnadshavare är alltid välkommen att besöka verksamheten under dagen.

Förskolan erbjuder vårfest med grillning samt brev med information. 

Hållbar utveckling

Förskolan strävar efter att ge barnen undervisning som är hållbar över tid. Att skapa en positiv framtidstro med undervisning där hälsa och välbefinnande är grunden det är något som förskolan arbetar för.

På avdelningarna källsorterar barnen tillsammans med pedagogerna. Förskolan ger barnen möjlighet att besöka miljöåtervinningen. På det sättet får barnen en ökad förståelse över hur man sorterar och vad som händer med skräpet. 

Mer om vår verksamhet

Förskolans målsättning är att ge barnen hållbar kunskap för livet. Vi vill skapa en positiv och trivsam miljö där alla ska känna glädje, trygghet, delaktighet, lust och nyfikenhet att utforska och lära.
Förskolan arbetar tematiskt så att lärandet blir sammanhängande och mångsidigt.

Läsåret 2020-2021
Nationellt: Barnkonventionen, Skollagen, Läroplan för förskolan Lpfö18
Härnösands kommun:  Kund, Ansvar, Glädje
Skolnämndens mål: Språkutveckling, miljöcertifiering, barns lust att lära och inkludering präglar arbetet på förskolan.
Skolförvaltningen: En förskola i världsklass - Vision
Verksamhetsområde: Barnens hundra språklighet

Våra mål:
Vara
trygga, självständiga, accepterande och socialt kompetenta.

Klara
av att utveckla olika färdigheter.

Kunna.
tillgodogöra sig kunskaper för livet.

Motorisk rörelse

Förskolan har pedagoger som är utbildade inom motorisk rörelse och dess betydelse för inlärning och koncentrationen. Förskolan jobbar med pulshöjande pass samt olika former av motorisk träning både inne och ute för alla barnen.

Utomhusvistelse

På Älandsbro förskola värnar vi om utomhusvistelse varje dag. Barnen erbjuds både planerade aktiviteter och möjlighet till egen vald lek på vår gård. På gården kan barnen lägga grunden för utveckling, lärande och välbefinnande. Vi använder skogen samt havet som tillägg till vår utemiljö

Övriga roller

Ateljé/Ateljérista
På förskolan finns en ateljé som alla avdelningar kan använda sig av. Några veckor per termin arbetar en ateljérista med uppdrag att driva och utveckla den skapande verksamheten tillsammans med barn och pedagoger. Vi vill erbjuda alla barn möjlighet att på ett lustfyllt sätt möta skapande aktiviteter på många olika sätt. 

Processledare
På förskolan finns en processledare som arbetar för att utveckla verksamheten och att skapa ett kollegialt lärande hos pedagogerna, så att förskolan utvecklas med stöd av forskning och beprövad erfarenhet.