Ängets förskola

Ängets förskola är rosa och på gården är det gungor, lekställning och lekhus.

Ängets förskola ligger på Murbergsområdet med närhet till friluftsområde med naturskön skog. 

Vi jobbar utifrån läroplanen för förskolan och med inspiration från Reggio Emilias pedagogiska filosofi. Vi vill erbjuda barnen möjlighet att upptäcka och lära tillsammans genom olika skapande uttrycksformer. Förskolan vill ge barnen lust att lära och en positiv upplevelse till naturen. Vi jobbar även för att stimulera till språk genom sång, dans och drama. För oss är trygghet och tillit en grund för ett livslångt lärande

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Information

Fortbildningsdag 10 januari och 17 juni 2022.
All ordinarie personal är på utbildning. Om ni har behov av barnomsorg denna dag meddelar ni rektor så snart som möjligt, dock senast en vecka före datumet. Barnomsorgen kan komma att samordnas.

Kontaktinformation till förskolan

Förskolan
Telefon: 0611-34 85 21

Ettan
Telefon: 070-301 05 65

Tvåan
Telefon: 070-301 23 76

Trean och Fyran
Telefon: 070-301 24 71

Femman
Telefon: 070-301 26 37

Köket
Telefon: 0611-34 85 43

Rektor
Lena Gustafsson
Telefon: 070-191 64 05
E-post: lena.gustafsson@harnosand.se

Besöksadress
Sehlstedsvägen 1
871 51 Härnösand

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Ettan

1-2 år

Tvåan

3 år

Trean

3-4 år

Fyran

3-4 år

Femman

5 år


Våra lärmiljöer

Vår förskola har nära till skogen, länsmuseet och till en lekpark med balansbana. Det är platser vi ofta besöker där det finns möjlighet till lärande aktiviteter med våra barn.
Vi vistas ute varje dag.

Våra lärmiljöer inomhus är något som vi förändrar utifrån barnens intressen, behov och våra projekt. Vi vill ge barnen tillgång till utforskande och spännande miljöer.
Detta läsår jobbar vi extra med miljöer där vi har möjlighet till rörelse och miljöer där vi kan läsa och prata om böcker. Vi har ett gemensamt sagorum på vår förskola. Hos oss är även skapande miljöer viktiga.

Föräldrainflytande

Vi har dagliga möten med föräldrar vid hämtning och lämning där vi möts i ett bra samarbete runt det enskilda barnet. Utöver det har vi planerade möten med föräldrar i återkommande aktiviteter.

Föräldramöte
Varje höst bjuder förskolan in till föräldramöte.

Drop-in fika
Föräldrar bjuds in att besöka förskolan för att få ta del av verksamheten.

Utvecklingssamtal
En gång per år bjuder förskolans personal in föräldrar till ett samtal runt barnet. Vid önskemål erbjuds fler samtal.

Inskolning

På Ängets förskola använder vi oss av föräldraaktiv inskolning. Det innebär att ni som föräldrar aktivt deltar i verksamheten tillsammans med ert barn. Under denna tid hinner både barnet och den vuxne bli trygga med personal, rutiner och miljö på förskolan.

Kläder på förskolan 

Här är en lista på kläder vi önskar att ni har på förskolan för att vi ska kunna vara ute med barnen. Barnens kläder ska vara märkta med namn.

Kläder att ha på förskolan

Höst och vår

Vinter

Sommar

Fodrade stövlar

Vinterfodrade stövlar

Solskyddsfaktor

Tunnare mössa

Varm mössa

Solhatt/Keps

Tunnare vantar med tumme

2 par varma tumhandskar

Springskor

Fodrade galonhandskar

Halskrage

Kort- och långärmad tröja

Fleecekläder

Overall

Ofodrade stövlar

Regnkläder gärna fodrat

Raggsockor

Regnkläder


Hjälm med grönt spänne


 

Extra kläder

Antal

Kläder

2 st.

Tröjor med lång ärm

2 st.

Tröjor med kort ärm

3 par

Byxor

3 par

Strumpor

3 st.

Kalsonger eller trosor för de som inte använder blöja

Hållbar utveckling

Barnen får möjlighet att aktivt delta och arbeta på ett roligt och engagerat sätt i miljöarbetet. Aktiviteterna kan vara att plocka skräp, källsortering samt temadagar kopplade till miljön.

Barnen ska möta en hållbar förskola där hållbarutveckling står i centrum såväl ekonomiskt, social som miljömässigt.

Våra fokusområden för 2021

  • Hälsa och välbefinnande
  • Natur och hållbarhet
  • Social hållbarhet
  • Återvinning och källsortering


Mer om vår verksamhet

Övningsförskola

Ängets förskola är en av tre förskolor i kommunen som är utsedd att vara övningsförskola. Det innebär att förskolan samarbetar med och handleder förskollärare studenter från Mitt universitet.

Våra mål

Läsåret 2020-21 har alla kommunens förskolor gemensamma verksamhetsmål.

  • Alla barn har likvärdiga förutsättningar för måluppfyllelse oavsett språklig bakgrund.
  • En likvärdig förskola där alla barn har möjlighet att utveckla digital kompetens.
  • Barnen ska möta en förskola där en hållbar utveckling står i centrum – så väl ekonomiskt och socialt som miljömässigt.
Tema
Härnösand genom barns ögon.
Syftet med vårt gemensamma tema är att:
  • Lyfta in vårt samhälle i förskolans verksamhet mer än tidigare.
  • Vidga barnens syn av vad vår stad har att erbjuda.
  • Ge barnen större utrymme och möjlighet till att synas, sätta avtryck och bli en tillgång i vårt samhälle.


Pedagogista

På vår förskola har vi en pedagogista som arbetar tillsammans med barn och pedagoger. Vi jobbar med att utveckla våra lärmiljöer så att de blir utmanande och stimulerande för barnen. Pedagogistans huvudroll är att tillsammans med pedagogerna driva ett reflekterande arbetssätt för att ständigt utveckla verksamheten.

Ateljerista

På förskolan arbetar en ateljerista med uppdrag att driva och utveckla den skapande verksamheten tillsammans med barn och pedagoger. Vi vill erbjuda alla barn möjlighet att på ett lustfyllt sätt möta skapande aktiviteter på många olika sätt.