Ängets förskola

Ängets förskola är rosa och på gården är det gungor, lekställning och lekhus.

Ängets förskola ligger på Murbergsområdet med närhet till friluftsområde med naturskön skog. 

Vi vill erbjuda barnen möjlighet att upptäcka och lära tillsammans genom olika skapande uttrycksformer. Förskolan vill ge barnen lust att lära och en positiv upplevelse till naturen. Vi jobbar även för att stimulera till språk genom sång, dans och drama. För oss är trygghet och tillit en grund för ett livslångt lärande

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Kontaktinformation till förskolan

Förskolan
Telefon: 0611-34 85 21

Knyttet
Telefon: 070-301 05 65

Pyret
Telefon: 070-301 23 76
Telefon: 070-301 24 71

Krumeluren
070-301 26 90

Filuren
Telefon: 070-301 26 37

Köket
Telefon: 0611-34 85 43

Rektor
Lena Gustafsson
Telefon: 070-191 64 05
E-post: lena.gustafsson@harnosand.se

Besöksadress
Sehlstedsvägen 1
871 51 Härnösand

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Knyttet

1-2 år

Pyret

3-4 år

Filuren

2-3 år

Krumeluren

4-5 år


Våra lärmiljöer

Vår förskola har nära till skogen, länsmuseet och till en lekpark med balansbana. Det är platser vi ofta besöker där det finns möjlighet till lärande aktiviteter med våra barn.
Vi vistas ute varje dag.

Våra lärmiljöer inomhus är något som vi förändrar utifrån barnens intressen, behov och våra projekt. Vi vill ge barnen tillgång till utforskande och spännande miljöer.

Vårt mål är att skapa mötesplatser där barnen möts av material som väcker lust och nyfikenhet för delaktighet och lek.

Hållbar utveckling

Förskolan strävar efter att ge barnen undervisning som är hållbar över tid. Att skapa en positiv framtidstro med undervisning där hälsa och välbefinnande är grunden det är något som förskolan arbetar för.

Barnen får möjlighet att aktivt delta och arbeta på ett roligt och engagerat sätt i miljöarbetet. Aktiviteterna kan vara att plocka skräp, källsortering samt temadagar kopplade till miljön.

Samtliga kommunala förskolor i Härnösand arbetar för att vara giftfri förskola. Det innebär att när nytt material köps in är det viktigt att materialet är miljövänligt och giftfritt.

Mer om vår verksamhet

Övningsförskola

Ängets förskola är en av tre förskolor i kommunen som är utsedd att vara övningsförskola. Det innebär att förskolan samarbetar med och handleder förskollärare studenter från Mitt universitet.

Verksamhetsmål läsåret 2023-24

  • Alla barn har likvärdiga förutsättningar för måluppfyllelse oavsett språklig bakgrund.
  • Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik.

Förskolan arbetar utifrån det gemensamma temat ”Barns tankar om…”

Tillsammans utforskar, upplever och skapar barn och pedagoger relationer till platser, saker och ting i vår omgivning.
Syftet är att barnen ska ges utrymme att uttrycka sina tankar och erfarenheter utifrån det de finner är intresserat och spännande. Språk och kommunikation står i centrum. En mångfald av alternativa kommunikationssätt erbjuds barnen för att alla ska få möjlighet till delaktighet. Rita, måla, lera, dansa, fotografera, berätta, tecken, bild, lek…
I syfte att ge barnen goda förutsättningar att lyckas.


Pedagogista

På vår förskola har vi en pedagogista som arbetar tillsammans med barn och pedagoger. Vi jobbar med att utveckla våra lärmiljöer så att de blir utmanande och stimulerande för barnen. Pedagogistans huvudroll är att tillsammans med pedagogerna driva ett reflekterande arbetssätt för att ständigt utveckla verksamheten.

Ateljerista

På förskolan arbetar en ateljerista med uppdrag att driva och utveckla den skapande verksamheten tillsammans med barn och pedagoger. Vi vill erbjuda alla barn möjlighet att på ett lustfyllt sätt möta skapande aktiviteter på många olika sätt.