Häggdångers förskola

Häggdångers förskola har funnits i drygt 100 år och ligger cirka en mil söder om Härnösand. Vi har en stor gård att röra oss på med mycket kuperad terräng.

Förskolan har även skogen nära där vi bygger kojor, leker eller utforskar intressanta fynd.

2017 hade vi skolinspektionen på besök och enligt de så erbjuds barnen i Häggdånger ”en verksamhet av hög kvalitet” inom matematik, naturvetenskap och teknik.

För oss är trygghet och tillit en grund för ett långt lärande.Pedagogisk dokumentation är vårt sätt att synliggöra och utveckla verksamheten.
Vi vill erbjuda barnen möjlighet att upptäcka och lära tillsammans genom olika skapande uttrycksformer så som till exempel: dans, musik, drama, rytmik, estetik.

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Information

Fortbildningsdag 10 januari och 17 juni 2022.
All ordinarie personal är på utbildning. Om ni har behov av barnomsorg denna dag meddelar ni rektor så snart som möjligt, dock senast en vecka före datumet. Barnomsorgen kan komma att samordnas.

Kontaktinformation till förskolan

Smultronstugan
Telefon: 072-225 71 34


Rektor
Ulrika Ellenberg
Telefon: 073-275 40 42
E-post: ulrika.ellenberg@harnosand.se

Besöksadress
Hov 310
871 91 Härnösand

Avdelningar

På Häggdångers förskola tillhör alla barn samma avdelning som heter Smultronstugan.

Våra lärmiljöer

Lokaler
Vi håller till i Häggdångers byskola. På förskolan så har vi olika pedagogiska rum, vi har till exempel ett byggrum, en limverkstad och ett målarrum. Det finns en gymnastiksal som vi ofta går till och gör hinderbanor eller leker i.

Omgivning
Vi har en stor gård att röra oss på med mycket backig terräng. vi har även en skog att röra oss i där vi bygger kojor, leker eller utforskar intressanta fynd. På vintern har vi en egen skridskobana som vi åker på. Det finns många backar att åka pulka och madrass i.

Matsal
Vår mat hämtar vi från ett buffébord inne i matsalen och går sedan in till förskolan och äter.
Vi har det lyxigt som har en egen kokerska som lagar mat, hon rullar köttbullar och steker pannkakor till alla barn. Till maten finns de gott om olika sallader och grönsaker att välja bland.

Föräldrainflytande

Tillsammans med skolan bjuder man in till skolrådet som har möten några gånger per termin.

Föräldramöte
Varje höst bjuder vi in till föräldramöte där pedagogerna bland annat ger information om verksamheten. Informationen sker bland annat genom bildspel och film av barnens dagar på förskolan.

Samtal
En gång varje läsår som vanligtvis blir under vårterminen, bjuder vi in till ett samtal kring barnet. Vid önskemål kan fler samtal erbjudas.

Inskolning

Vi använder oss av en föräldraaktiv inskolning och den brukar ta cirka tre dagar. Det innebär att du som vårdnadshavare är med barnet i verksamheten hela dagen. Barnen blir med er närvaro trygga i miljön, oss pedagoger och våra rutiner.

Första dagen ska både barn och föräldrar vara redo att delta i verksamheten, därför är det viktigt att ni tar med kläder för det.

Hållbar utveckling

Vår förskola är miljöcertifierad och vi jobbar för en giftfri förskola.

Mer om vår verksamhet

Vi arbetar Reggio Emilia inspirerat. Det innebär att vi pedagoger på förskolan är medforskare i barnens vardag och vi vet att barnen kan väldigt mycket redan från början när de kommer till oss. Vi lyssnar och är lyhörda för barnens lust att lära, upptäcka och utforska. Målet med att forska med barnen är inte att vara ute efter fakta, utan att väcka tankar och funderingar. Vi vill vara ett komplement till hemmet, inte en kompensation.

I våran naturhörna planterar vi allt ifrån frön, äppelkärnor till bananer och plåtburkar. 
Förutom detta har vi även sidoprojekt korta eller långa, beroende på intresse från barnen.

Med pedagogisk dokumentation kan vi pedagoger skapa ett sammanhang för att utmana barnen till tankar och funderingar. Det verktyget hjälper oss att förstå vad barnen försöker förstå samt att förstå hur barn lär sig.

Pedagogistans roll och uppdrag

Att värna de demokratiska värdena genom att sammanlänka värdegrundsfrågor, styrdokument, teorier och litteratur med den vardag pedagogerna befinner sig i tillsammans med barnen. Bevaka hur dessa värden genomsyrar verksamheten.

Att i samarbete med skolledningen utveckla den pedagogiska verksamheten. Tillsammans med rektorerna hålla i övergripande delar såsom organisation och arbetssätt, stödja pedagogerna i kvalitetsredovisningar och lokala arbetsplaner.

Att driva lärgrupper/utvecklingsgrupper, till exempel Pedagogiska rådet, workshops på Regnbågen. Hålla sig á jour i den senaste forskningen, Ta fram litteratur och fortbildningsområden som är aktuella.

Att ta emot barngrupper, arbetslag och studiebesök i regnbågen.

Att delta i nätverket Förskoleforum i kommunen. Samverka med andra pedagogistor och inspirera till möten förskolor emellan och till ökad samverkan med föräldrar och övriga samhället.

Att delta på arbetslagens reflektionstid, arbeta för en reflekterande kultur, ställa frågor, vara tankeväckare, igångsättare, ge nya infallsvinklar, uppmuntra och stödja pedagogerna. Ser till att tid och fokus hålls, att allas röst blir hörd och att minnesanteckningar skrivs, förvaras och följs upp.

Särskilt ansvara för att tillsammans med övriga pedagoger:
Bevaka att lärprocesser synliggörs och fortgår, genom att verksamheten och projekten, observeras, reflekteras, genomförs och utvärderas med hjälp av pedagogisk dokumentation. Dokumentationer och miljön ska visa vilket lärande som pågår på förskolan.

Arbeta för att den pedagogiska verksamheten struktureras efter det pedagogiska året.
Ständigt reflektera kring barnens miljö och möjlighet att mötas, uppleva, förundras, undersöka och utveckla olika uttryckssätt och reflektionsformer genom de ”100 språken”.

Stödja ett gemensamt utforskande hos barn, föräldrar och pedagoger genom arbete med undersökningsbara projekt. Hjälpa till att begränsa, fördjupa, analysera, sammanfatta och gå vidare.

Reflektera kring vårt förhållningssätt, arbetssätt, vår barnsyn, kunskaps- och lärandesyn.

Att vårdnadshavare får ta del av fyra verksamhetsbrev per år som även arkiveras på förskolan i kvalitetssäkringspärmen samt digitalt.