Solstrålens förskola

På Solstrålens förskola vill vi att alla ska känna sig välkomna när de kommer till oss. Vi vill att stora som små ska känna att de får ett bra bemötande av pedagogerna. Vi fokuserar på vad barnen kan och ger utmaningar utifrån deras olika förmågor.

Vår förskola ligger vackert med utsikt över Södra sundet. Vi har nära till Gådeåparken med gröna ytor, stenlabyrint, klätterträd och en sandstrand. Vi har promenadavstånd till bibliotek, parker och Technichus.

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Kontaktinformation till förskolan

Guldet
Telefon: 070-384 61 12, 0611-34 86 54

Klimpen
Telefon: 070-297 89 27, 0611-34 86 54

Stjärnan
Telefon: 070-131 80 14

Safiren
Telefon: 070-283 16 73

Rektor
Ulrika Ellenberg
Telefon: 073-275 40 42
E-post: ulrika.ellenberg@harnosand.se

Besöksadress
Södra vägen 3-5
871 40 Härnösand

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Guldklimpen

1-2 år

Stjärnsafiren

3-5 år

Våra två avdelningar är indelade i grupper. Guldklimpen blir uppdelad som Guldet och Klimpen, Stjärnsafiren är uppdelad i Stjärnan och Safiren.

Våra lärmiljöer

Vi har utsikt över havet och på sommaren se vi båtarna som åker förbi. En badstrand ligger nära där vi badar när vädret tillåter eller så undersöker vad vi hittar i vattnet och runtomkring. Vi har en kullig och varierad gård som utmanar barnens motoriska färdigheter året runt. En egen backe att åka madrass i och stora ytor för fotboll, bandy och fri lek finns på gården.

Vi har fått bidrag från boverket och vår fastighetsägare Hemfosa som gör att vi har möjlighet att utveckla vår gård utomhus.

På gården finns en stor sandlåda, ett klätterhus med rutschkana och en klätterstam i slänten.

Föräldrainflytande

För att vårdnadshavare ska få en bättre inblick i vår verksamhet och läroplan skickar vi ut ett verksamhetsbrev fyra gånger per år. I brevet kan man läsa vad barnen har fått möta för nya utmaningar och vad de har lärt sig tillsammans.

Vårdnadshavare är varmt välkomna att besöka vår verksamhet under dagen, men efter överenskommelse med pedagogerna!

Hållbar utveckling

Grön Flagg är en miljöutmärkelse som man får av Håll Sverige Rent. Tillsammans med cirka 2200 andra förskolor och skolor uppfyller vi de kriterier som Håll Sverige Rent upprättat. Tillsammans med barnen arbetar vi för att förebygga och motverka nedskräpning. Vi källsorterar, använder återbruk och sopsorterar matavfall. På förskolan har vi en egen sopstation där barnen får vara med och sortera.

Förskolan arbetar för hållbar utveckling där våra barn i tidig ålder lär sig att värna om samt utveckla respekt och omsorg för allt levande.

Vi arbetar för en giftfri förskola, bland annat har vi rensat bort gamla leksaker. Vid inköp är det viktigt att materialet är giftfritt och miljövänligt.

Mer om vår verksamhet

Våra värdegrundsord:

  • Mångfald – ta tillvara på allas olikheter och förmågor.
  • Lustfyllt lärande - väcka barnens nyfikenhet och viljan att lära.
  • Trygghet - en förutsättning för lärande.

Verksamhet
Vi erbjuder en god pedagogisk verksamhet och miljöer som bjuder in barnen till lek, väcker nyfikenhet och där barnen får möta nya utmaningar.

På vår förskola arbetar vi med lyhördhet, respekt och omtanke för varandra. Det gör vi för att varje barn och vårdnadshavare ska uppleva en trygg, lärorik och rolig tid med oss.

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och erbjuder varierade aktiviteter för barnen, både inne och utomhus. På förskolan får barnen möjligheter till olika utmaningar där deras fantasi och förmågor ses som viktiga utgångspunkter. Barnen får möta olika former av skapande så som sång och musik, rörelse och konstruktion m.m. De får även möta programmering och digital teknik i olika former, samt utforska kemi och fysik med enkla experiment.

Leken är viktig för barnets språkutveckling. I leken utvecklar barnen sin sociala kompetens, samarbetsförmåga, språk och fantasi. Alla barn ska få möjlighet att utveckla sitt språk utifrån sina egna förutsättningar och i sin egen takt.

Vi använder oss av pedagogisk dokumentation i arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra verksamheten.