Gånsviks förskola

Gånsviks förskola.

Vår förskola ligger i ett villaområde på Härnön. Utevistelse är viktigt för oss och vi nyttjar ofta vår närhet till naturen. Vi har skogen runt knutarna och har byggt ett vindskydd som vi gör utflykter till. Skogen är en naturlig del av verksamheten på förskolan.

Så länge vädret tillåter packar vi med oss lunchen i termosar en dag i veckan och äter på lämplig plats i skogen. När vi är på gården äter vi gärna lunch och mellanmål ute.

Förskolan jobbar med tema/projekt och skapande av olika slag både ute och inne. Vi har en stor gård med gungor, lekstugor, sandlådor, klätterställning och rutschkana .

Förskolan är certifierad för Hållbar Utveckling.

Är ni nyfiken på vår verksamhet är ni välkomna att kontakta rektor.

Information

Fortbildningsdagar:
5 september och 31 oktober 2022.
9 januari och 12 juni 2023.
All ordinarie personal är på utbildning. Om ni har behov av barnomsorg denna dag meddelar ni rektor så snart som möjligt, dock senast två veckor före datumet. Barnomsorgen kan komma att samordnas.

Kontaktinformation till förskolan

Idet
Nyckelpigorna: 070-384 62 42
Myrorna: 070-223 18 96
Sniglarna: 070-223 69 14

Efter kl. 16:00 nås Idet på telefon: 0611-34 81 69

Lyan
Telefon: 0611-34 81 80, 070-223 65 39

Hyddan
Telefon: 0611-34 81 73, 070-384 60 78

Köket
Telefon: 0611-34 81 90

Rektor
Karin Petersson
Telefon: 073-460 29 23
E-post: karin.petersson@harnosand.se

Besöksadress
Trumpetgatan 50
871 61 Härnösand

Fördelning på avdelningar

Namn

Ålder

Idet, Myrorna

3 år

Idet, Nyckelpigorna

5 år

Idet, Sniglarna

4 år

Hyddan

1-3 år

Lyan

1-3 år

 

Våra lärmiljöer

För oss är det viktigt att erbjuda barnen varierande miljöer där de genom lek får möjlighet till att utforska och experimentera med olika material både inne och ute.

Alla avdelningar har Ateljé, byggrum och hemvrå. Miljöerna är utformade så att barnen själva kan ta det material de vill.

På Idet där de äldre barnen vistas finns det nio olika verkstäder som används flitigt av barnen, det är experimentrum/vattenlek, limverkstan, bilrum, djurrum, legoland och matsal med spel, pussel och sorteringsmaterial.

Vi är ute varje dag och går ofta iväg på utflykter till skogen som är en viktig lärmiljö där det ges utrymme för fantasi och rollek.

Föräldrainflytande

Vi har under året olika aktiviteter som vårdnadshavare bjuds in till. Det är föräldramöte, firande av Lucia och en gårdsfest under försommaren. Under mars/april erbjuder vi samtal och om vårdnadshavare önskar kan det ske vid fler tillfällen. Under året kan det ibland bjudas in till drop-in för att visa verksamheten.

Vårdnadshavare är välkomna att delta i vår verksamhet, det måste dock anmälas några dagar i förväg.

Ett par gånger per termin har vi föräldraråd på förskolan. I föräldrarådet sitter föräldrar och en pedagog från varje avdelning samt rektor. Här tar vi upp frågor om verksamheten.

Inskolning

Inskolningen hos oss sker under cirka tre dagar. Det är en föräldraaktiv inskolning, vilket innebär att du som vårdnadshavare är med barnet i verksamheten hela dagen. Barnen blir med er närvaro trygg i miljön och med pedagogerna. Ni som vårdnadshavare får även lära känna andra barn, pedagoger och får se hur det fungerar i verksamheten.

Första dagen ska både barn och föräldrar vara redo att delta i verksamheten, därför är det viktigt att ni tar med kläder för det.

Barn som sover ute i vagn måste ha andra kläder att sova i än utelek kläderna.

Barnen som är 3-6 år behöver en ryggsäck med sig till förskolan som de kan använda vid utflykter.

Hållbar utveckling

Förskolan är certifierad för hållbar utveckling. Vi jobbar för ett livslångt lärande och dokumenterar lärprocesser som även används för att söka ny certifiering.

Barnen får sopsortera plast, kartong och papper.

Mer om vår verksamhet

Målsättning

Vårt mål är att vara en förskola där barn och vårdnadshavare känner sig trygga. Målet är även att främja barns lärande genom att erbjuda lustfyllda och lärorika tillfällen att undervisa. Det gör vi genom att vara närvarande och medforskande pedagoger.

Vi erbjuder planerade aktiviteter och upplevelser utifrån läroplanen. Leken är ett viktigt verktyg i undervisningen hos oss. 
Det är viktigt för oss med inspirerande och utmanande miljöer som lockar barnen till aktivitet. Material finns tillgängligt på barnens nivå och miljöerna ändras efter barnens intressen.

Pedagogistans roll

På vår förskola har vi en pedagogista som arbetar tillsammans med barn och pedagoger. Vi jobbar med att utveckla barnens miljöer så det blir utmanande och stimulerande. Vi reflekterar i aktiviteter och miljöer:

  • Vad får barnen möta?
  • Vad är barnen nyfikna på?
  • Pedagogernas arbetssätt.
  • Hur går de vidare?

Tillsammans med rektor planerar pedagogistan innehållet i det pedagogiska rådet. Det är ett råd där alla pedagoger möts och diskuterar bland annat:

  • Förhållningssätt
  • Kunskapssyn - vår syn på lärandet, hur lär vi oss?
  • Pedagogiska dokumentationer
  • Läroplanen

Övningsförskola

Vår förskola är en övningsskola för Mittuniversitetets förskoleutbildning. Alla pedagoger har gått utbildning och vi har förskollärare som har handledarutbildning. Studenter från Mittuniversitetet gör sin Verksamhetsförlagda utbildning hos oss. Vi tycker att det känns roligt och utvecklande.